17. feb.
kl. 15.00–16.30
Microsoft Teams, Nettbasert

Vi inviterer til ekstraordinært årsmøte for Tekna Stat den 17. februar kl 15.-16.30 for å gjennomføre suppleringsvalg.

Meld meg på

Beskrivelse

Som kjent vil Arbeidslivspolitisk konferanse denne gangen foregå digitalt.

Styret hadde i år planlagt for et ekstraordinært årsmøte fredag 14. januar. Dette fordi det for vår del er nødvendig å gjennomføre noen suppleringsvalg til valgkomiteen. Siden programmet fredag 14. januar i praksis er en «samproduksjon» med Tekna Kommune denne gangen, har vi valgt å utsette Tekna Stats årsmøte. Jf. varsel om dette på e-post før jul.

Dere varsles derfor med dette om at det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte digitalt 17. februar kl. 15.00-16.30.

Vi kommer tilbake med innkalling og form på denne etter hvert. Men sett av tid i kalenderen foreløpig.

Tekna-grupper med 12 eller flere medlemmer har møterett. Og deltakerantallet fra hver gruppe øker med antallet medlemmer.


12-49 medlemmer: en representant
50-199 medlemmer: to representanter
200-500 medlemmer: tre representanter
500-1000 medlemmer: fire representanter
Over 1000 medlemmer: fem representanter

Styret vil på møtet også gå gjennom årsberetningen for 2021 og tildele klubben til Årets Tekna-gruppe 2021.

Innkalling med dagsorden kommer etter hvert og vil bli lagt ut herunder.

Dagsorden

Kommer.

Praktisk deltakelse

Digital lenke for deltakelse vil bli sendt deg senest dagen før møtet.