19. nov.
kl. 09:00–16:30
Hopin konferanseplattform, Nettbasert

Kom deg på nett

Meld deg på årskonferansen om samfunnskritiske nettverk.

 • Treff de andre menneskene i Norge som jobber med nettverk.
 • Få kontakt med leverandørene, myndighetene, forskningsmiljøet og sektorene der nettverk spiller en viktig rolle.

EKOMhub 2020 skal vektlegge:

 • EKOM-politikk
 • Autonomi
 • Robuste EKOM-nett 

 

Hold deg oppdatert

Samfunnet er helt avhengig av at EKOM-infrastrukturen fungerer.

Jobber du med nett, er vi dermed også avhengige av deg og din kunnskap. Denne konferansen gir deg muligheten til å oppgradere kunnskapsnivået ditt:

 • Oppdater deg på teknologiutviklingen og prosjektene
 • Hør om myndighetskrav og hvordan vi forholder oss til dem
 • Få vite hvordan sikkerhet- og sårbarhetsbildet er i endring

Målet med EKOMhub

Tekna mener det bør settes søkelys på betydningen av utvikling og sikkerhet i kritiske nett.

Visjonen bak EKOMhub er å:

 • Skape en konferanse med særlig høy faglig kvalitet - og som gir kunnskap
 • Presentere og gi publisitet til helt nye prosjekter og aktuelle problemstillinger
 • Bidra til å sette dagsorden.

Programmet utvikles i løpet av 2020. Hold av datoen! Se forrige program (EKOMhub 2019) her