Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
13.–14. feb. 2019

Teknologi og sikkerhet

Næringens viktigste møteplass med fokus på teknologi og sikkerhet, for menneske, miljø og installasjon samt det viktige samspillet mellom regelverk, teknologiutvikling og operasjon.

Konferansen er fortsatt, etter 30 år, en svært viktig arena for utveksling av erfaringer for mellom de ulike partene i næringen.

 

Samspillet mellom teori og praksis

Utfordringene er spesielt relatert til håndtering av krefter og sikkerhet.
Nøkkelen ligger i dialog mellom teoretikerne og de som utfører operasjoner i praksis.

Presentasjoner fra sentrale aktører byr på status fra regelverksiden, erfaringer hentet fra både prosjekter og operasjoner, JIPer, beregning og analyser, siste års hendelser, design utvikling og levetid forankring, teknologiske nyvinninger. At dette får du om du melder deg på konferansen.

Hold deg oppdatert

Viktigheten av å holde seg oppdatert og ny læring er essensiell så her bør man kjenne sin besøkelsestid

Gå ikke glipp av denne muligheten. Hold deg oppdatert gjennom innlegg fra de mest sentrale aktørene innen fagfeltet.  Her får man alt servert på ett fat, spennende presentasjoner, uformell atmosfære, givende diskusjoner og mulighet til en- til en samtaler.

Meld deg på og møt kollegaer som jobber med det samme som du brenner for.