Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

DP og forankring av offshore installasjoner

14.–15. feb. 2024Scandic Nidelven, TRONDHEIM

Næringens viktigste møteplass som retter fokus på hvordan teknologi bidrar til å sikre personell, utstyr og miljø i forbindelse med operasjoner til havs.

Sikkerhet gjennom teknologi

Næringens viktigste møteplass som retter fokus på hvordan teknologi bidrar til å sikre personell, utstyr og miljø i forbindelse med marine operasjoner.

Konferansen overordnede mål er å rette søkelyset på samspill og dialog mellom myndigheter, forskning og industri og hvordan sammen finne løsninger for å unngå avvik og hendelser ved operasjoner til havs.

Erfaringene fra operasjoner og de menneskelige faktorene i særdeleshet er viktig og ta med inn i utvikling av teknologi, systemer og metoder.

Olje&gass industrien er i endring og en ny industri i startfasen. Kunnskap og erfaring fra olje&gass vil være essensiell for at Norge skal lykkes med den gryende industrien

På konferansen møter man de som jobber i begge leire noe som gir muligheter til ny læring og nye kontakter.

Programmet 2024

Tekna og programkomiteen starter programutviklingen høsten 2023. Ved siden av å ha hovedsakelig fokus på forankring og DP i tradisjonell olje- og gassvirksomhet legger vi opp til temaer relatert til fornybar energi som flytende havvind og solparker til havs.

Innen begge disse hovedtemaene vil presentasjonene omhandle design, beregninger, analyser, JIPer, samt erfaringer fra prosjekter og operasjoner.

Myndighetene vil gi en status innen regelverket og siste års hendelser.

Har du innspill til temaer eller konkrete presentasjoner, ta kontakt med [email protected]

Kunnskap og nettverk

Tekna har vært vertskap for denne arenaen i over 35 år og er en meget godt forankret møteplass for de som er opptatt av sikkerhet i operasjoner til havs.

De viktigste aktørene er med, både fra scenen og i salen. Vi oppfordrer spesielt de yngre i næringen til å delta, det er mye og lære av all de viktige erfaringene gjennom mange år med operasjoner på norsk sokkel.

Særdeles aktuelle temaer presenteres av sentrale aktører i næringen med nøkkelkunnskap og erfaringer som det villig deles av fra scenen. Det er høy takhøyde og det spørres og diskuteres mellom foredragene

I tillegg til faglig påfyll blir det muligheter for både faglige uformelle samtaler og knytte nye kontakter.

Hold av datoene eller meld deg på i dag, møt kollegaer som brenner for å bidra til industriell innovasjon.

Del