11. mars
kl. 18:00–19:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Grunnet usikkerhet rundt smittesituasjonen vedrørende Covid-19, varsler Tekna Bodø avdeling om at årsmøtet 2021 blir digitalt på Teams. Årsmøtet starter kl 18:00, men vi åpner for innlogging 30 min før slik at de som har behov, kan få teknisk support.

Meld meg på

Beskrivelse

Meld deg på og få tilsendt lenke til årsmøtet!

Har du saker du vil at årsmøtet skal behandle, sender du inn til styrets leder, Mari Andrea Pedersen, senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer som årsberetning, regnskap finner du her og på Tekna/Bodø under Om avdelingen ca 14 dager før.

Vi bruker Teams-møte som verktøy for lyd og video. GoPlenum brukes til å legge inn forslag, be om innlegg og replikk og gjennomføre voteringer på sak og personer.
Les mer om gjennomføring av digitale årsmøter med Teams og GoPlenum

Chatten i Teams skal kun brukes til teknisk dialog, ikke ting som knyttes til innholdet i møtet.

I forkant av møtet vil alle som er påmeldt få tilsendt en lenke til GoPlenum hvor møteinformasjonen ligger. Det anbefales å ha GoPlenum-appen på telefon eller nettbrett for stemmegivning, og at du følger møtet i Teams på en annen enhet.

For å sikre at du får tilgang til møtet er det viktig at du melder deg på innen påmeldingsfristen til årsmøtet.

Last ned GoPlenum til din telefon eller nettbrett via Appstore eller Android allerede nå.

Vennlig hilsen Styret Tekna Bodø

SAKSLISTE

 • Godkjenne innkalling og dagsorden
 • Velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere
 • Registrere stemmeberettigede medlemmer
 • Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning
 • Behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver
 • Fastsette avdelingens kontingent
 • Behandle styrets forslag til budsjett
 • Behandle vedtektsendringer
 • Behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt
 • Valg av nytt styre, se valgkomiteens innstilling
 • Valg av representant og vara til R-møtet

Finn frem:

Digitalt