8. juni
kl. 11:00–11:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Velkommen til digitalt årsmøte for Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse (ESRA Norge). Årsmøtet er for foreningens personlige medlemmer. Årsmøte er gratis.

Meld meg på

Beskrivelse

Du kan i år delta på årsmøtet fra din egen kontorplass eller stue! Vi bringer årsmøtet til deg! Personlige medlemmer har stemmerett.

Årsmøte arrangeres digitalt via Microsoft Teams. Lenke mottar du i en bekreftelsesmail etter at du har meldt deg på.

Merk at det er egen påmelding til årsmøtewebinaret som arrangeres rett før årsmøte.

Innkalling til årsmøte og sakspapirer finner du på her.

Dagsorden

  1. Åpning; valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
  2. Årsmelding 2020
  3. Regnskap og revisors beretning for 2020
  4. Kontingent 2022
  5. Budsjett 2022
  6. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité
  7. Behandling av innkomne saker
  8. Avslutning

Styret i ESRA

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging