26. okt.
kl. 12:00–15:30

Hvordan kan man sikre at man iverksetter tiltak som fungerer når det gjelder rehabilitering av gamle ledningsnett, eller er dette en umulig oppgave?

Meld meg på

Store summer brukes til å rehabilitere gammelt ledningsnett ved å bygge om fellessystemer om til separate løsninger for spillvann og overvann. Gamle utette ledninger byttes med nye, men det kan se ut som at renseanleggene mottar like mye avløpsvann. Selv kommuner med bare separat ledningsnett for avløp opplever stor tilrenning til renseanlegget når det regner.

STREAMINGLENKE vil tilsendes påmeldte

Finn frem:

Streaming
Skriv ut

12:00 - 12:10

Velkommen

Møteleder Line Diana Blytt

12:10 - 12:30

1. Introduksjon: kampen mot fremmedvann

Ulf Erlend Røysted, COWI

12:30 - 12:50

2. Fremmedvann- kilder og mulige tiltak

Kristin Jenssen Sola, Asker kommune

12:50 - 13:10

Pause

13:10 - 13:50

3. Rehabiliteringsmetodikk og Metoder for rehabilitering av kummer

Ane Kristiansen og Harald Darre Seip, Oslo kommune ved Vann og avløpsetaten

13:50 - 14:10

4. Renovering av kommunale hovedledninger og private stikkledninger for å redusere innlekking

  • Erfaring fra Bærum kommune

Reidar Kveine, Bærum kommune

14:10 - 14:30

5. Innlekking av sjøvann – utfordringer og mulige løsninger

Rune Lejon, Tromsø kommune

14:30 - 15:00

Oppsummering

Møteleder Line Diana Blytt

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Tekna X: Klima og sirkulær økonomi

7. okt.
kl. 18:00–20:00

Miljø- og biovitenskap

Elektrifisering av oppdrettsnæringen

8. okt.
kl. 11:30–13:00
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

CRISPR-teknologien i havbruksnæringen

15. okt.
kl. 18:00–20:00