26. okt.
kl. 12:00–15:30

Hvordan kan man sikre at man iverksetter tiltak som fungerer når det gjelder rehabilitering av gamle ledningsnett, eller er dette en umulig oppgave?

Meld meg på

Beskrivelse

Store summer brukes til å rehabilitere gammelt ledningsnett ved å bygge om fellessystemer om til separate løsninger for spillvann og overvann. Gamle utette ledninger byttes med nye, men det kan se ut som at renseanleggene mottar like mye avløpsvann. Selv kommuner med bare separat ledningsnett for avløp opplever stor tilrenning til renseanlegget når det regner.

STREAMINGLENKE vil publiseres her etter hvert

Finn frem:

Tekna Studio/Streaming

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse (online)

26. aug.
kl. 09:00–16:00
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Sikker vannforsyning

14. sep.
kl. 12:00–15:30
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Tekna X: Klima og sirkulær økonomi

7. okt.
kl. 18:00–20:00