16.–17. sep.
Radisson Blu Royal Garden, TRONDHEIM

Dette er stedet for faglig oppdatering og nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. Få presentert eksempler fra internasjonale og nasjonale prosjekter, og hør andres erfaringer.

Meld meg på

Beskrivelse

Hold av datoen – programmet er under utvikling og påmeldingsmulighet kommer.

Vi planlegger å feire at det er det 10. seminaret med en full seminardag den 16., etterfulgt av en dag med befaringer den 17. Begge dager blir i Trondheimsområdet, der det hele startet i 2010.

Aktuelle seminartemaer:

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene er i fokus i mange land. Oppretting av "gamle synder" i elver og våtmarker gir mange positive effekter:

  • forbedringer for biologisk mangfold
  • rekreasjon og landskap
  • flomdemping og klimatilpasning
  • redusert forurensing
  • styrket overvannshåndtering
  • mer attraktive tettsteder

Vanndirektivets mål om å beskytte, forbedre og gjenopprette vannmiljøet har gitt vassdragsrestaurering et løft i hele Europa. FNs bærerkaftmål (SDG) nr. 6 om bærekraftig vannforvaltning har som delmål å beskytte og restaurere vannrelaterte økosystemer, og Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold sier at man skal restaurere minst 15 % av forringede økosystemer.

Det årlige seminaret arrangeres av restaureringsprosjektet under direktoratsgruppen for vannforskriften, i samarbeid med Norsk vannforening.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Havbrukets utviklingstillatelser – hvem har lært hva?

17. sep.
kl. 09:00–15:00

Miljø- og biovitenskap

Teknas Havbrukskonferanse 2019

13.–14. nov.

Miljø- og biovitenskap

Labdrift 2019