9. mai
kl. 12.00–15.30

Relativt få råvannskilder for drikkevann i Norge har problemer med cyanobakterier per i dag, men stadig flere innsjøer påviser disse organismene i de senere år. Hva vet vi om forekomsten i Norge, framtidige scenarier og aktuelle vannbehandlingsmetoder?

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Cyanobakterier forekommer naturlig i overflatevann over hele verden, også i Norge. Drikkevann i Norge analyseres kun for cyanobakterier i tilfeller hvor det er mistanke om at de forekommer i råvannkilden. Enkelte råvannskilder med kjent forekomst av cyanobakterier har imidlertid vært overvåket systematisk over mange år. Ikke alle cyanobakterier produserer cyanotoksiner, men det er et viktig prinsipp at alle cyanobakterier betraktes som potensielt giftige inntil det er kartlagt. Overvåkingsdata viser at cyanobakterier som kan produsere cyanotoksiner forekommer i hele Norge, men er vanligere i de sørlige områdene av landet. Inntak av drikkevann inneholdende cyanotoksiner kan blant annet påvirke nervesystemet og leveren hos dyr og mennesker, kan gi kreft og i verste fall føre til død. Det er imidlertid ikke kjent at akutte forgiftninger har forekommet hos mennesker etter inntak av drikkevann i Norge.

Gjeldende drikkevannsforskrift stiller per i dag ikke krav til å overvåke forekomst av cyanobakterier og cyanotoksiner i råvannskilder. EUs reviderte drikkevannsdirektiv har fastsatt en grenseverdi for microcystin-LR på 1 µg/L. Verdien vil sannsynligvis også bli inkludert i den norske drikkevannsforskriften. Selv om relativt få råvannskilder for drikkevann i vårt land har problemer med cyanobakterier per i dag, har stadig flere innsjøer påvist disse organismene i de senere år, og med tanke på klimaendringene vi allerede opplever, vil dette fagtreffet fokusere på hva vi vet om forekomsten i Norge, framtidige scenarier og aktuelle vannbehandlingsmetoder. (et stikkord: Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har nylig gjort en kunnskapsoppsummering om Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder).

Møteleder: Jan-Erik Thrane, NIVA

Streaminglenke tilsendes påmeldte.

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg på her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Plastic, not so fantastic

Miljø- og biovitenskap

Frisk Fisk 2022