Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
15.–16. jan. 2025
Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO

CO2-konferansen 2025

15.–16. jan. 2025Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO

Teknas konferanse som retter søkelyset på CO2-håndtering, CCS og hvordan industrien skal få opp verdikjeder slik at CCS kan bli en bærekraftig industri.

Konferansens bakteppe

Konferansen har i over 20 år vært samlingsted for industrien, forskningen og virkemiddelapparatet for diskutere problemstillinger, dele erfaringer og samles om innovative løsninger for CCS.

Norsk industri har viljestyrke, pågangsmot og er klar for å bygge CO2- verdikjeder. Det krever et godt rammeverk og en ordning med CDR-sertifikater er etterspurt.  Norge er inne i et stort industrielt løft. Skal industrien ta løftet på egne skuldre?
Innspill fra industrien er sendt Energidepartementet.

Verdikjeder med CCS krever et stort volum. Logistikken rundt transport er vesentlig faktor,  store som små CO2-kilder  må kunne koble seg på og korridorer over landegrenser må på plass.

Kan vi snakke om lønnsom drift fra dag 1, når det haster å redusere  utslipp av karbon?

Program 2025

Programmet for 2025 er under utvikling og temaene vi vil se nærme på er regelverk og rammebetingelser, mulige subsidieordninger, standardisering, finansiering og forsikring, knyttet til en industri med CCS. Vi vil også se på EUs regelverk og innvirkning for Norge.

Status innen teknologiutvikling og erfaringer fra pågående prosjekter vil ha en sentral rolle i programmet.
Hvordan kan industriklyngene sammen få opp verdikjeder og optimalisere infrastruktur for transport og lagring

Hvordan ligger våre nordiske naboer an, kan vi invitere til samarbeid?

Det blir god tid til pauser underveis i programmet og første dag avrundes med en uformell nettverksbuffet på Radisson Blue Hotel, Holbergs plass i Oslo.

Hvorfor delta på konferansen

Gjennom foredrag og diskusjoner fra scenen og i pausene, retter vi fokus på aktuelle temaer som vil kunne gi ny innsikt og en dypere forståelse av utfordringene og mulighetene knyttet til CCS både nasjonalt, men også hvordan vi påvirkes av internasjonalt regelverk

Gjennom deling kunnskap og erfaringer vil konferansen gi noen svar og gi et bilde hvor næringens står idag og hvor vi skal.

Jobber du med CO2 og ønsker å holde deg oppdatert, bør du ikke gå glipp av denne muligheten til å treffe de sentrale aktørene innen forskningen, myndigheter og næringen.

Sett av datoene, vi håper i ser deg og dine kollegaer på konferansen.

Del