Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
16.–17. jan. 2019

CCS fremmer det grønne skiftet og styrker arbeidsplasser

Karbonfangst og -lagring er et stort teknologi- og næringsutviklingsprosjekt, en del av det grønne skiftet, et viktig element i veikartet fra norsk prosessindustri og et vesentlig globalt klimatiltak. Her har Norge et stort fortrinn med prosjekter som har pågått i flere år.

Skal vi nå de globale klimamålene kommer vi ikke utenom karbonfangst og -lagring samtidig gir fangst og lagring av CO2 (CCS) store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape opptil 70.000 nye jobber frem mot 2050, viser ny studie fra Sintef.

Norge bør ta en aktiv internasjonal rolle

Hvis Norge skal være med på utviklingen som kommer til å finne sted nå, så må Norge ta en aktiv rolle. Vi kan bygge hele verdikjeden fra fangst av CO2 fra utslipp fra industri og helt ut til lager i Nordsjøen. Prosjektet Northern Light som ledes av Equinor sammen med Shell og Total er et internasjonalt samarbeid med en felles visjon om å bygge en infrastruktur for transport av CO2 fra Europa for lagring på Norsk Sokkel

Nytt industrieventyr for Norge?

Teknas konferanse gir deg status av pågående prosjekter både nasjonalt og internasjonalt samtidig som det fokuseres på hva skjer innen forskning.

Konferansen starter alltid med en sesjon med ulike klimapolitisk spørsmål og status fra ulike aktører.

Gå ikke glipp av denne konferansen som feirer sitt 15 år og som samler alle de viktigste aktørene innen CCS og som jobber for at Norge skal bli den sentrale aktøren innen CCS i Europa.  For Norge kan dette bli nytt industrieventyr.