19.–20. okt.
Streaming, Nettbasert

I dette kurset gjennomgår vi byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Spesifikt vil byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet bli gjennomgått. Byggeleders rolle i forhold til revidert Byggherreforskrift er også tema. Kurset gjennomføres i samarbeid med NITO og RIF.

Meld meg på

Beskrivelse

En byggeleder er normalt byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen, og byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Mer informasjon og påmelding på siden til NITO

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30