26.–27. jan.
Zoom, Nettbasert

Tekna og NITO inviterer til to dagers kurs i byggeledelse, med fokus på NS 8403.

Meld meg på

Beskrivelse

En byggeleder er normalt byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen, og byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

I dette kurset gjennomgår vi byggelederens rolle, herunder hvilke krav som stilles til byggelederen i de ulike kontrakter og med ulike entrepriseformer. Spesifikt vil byggelederens oppgaver i de ulike faser av byggeprosjektet bli gjennomgått .

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403
  • Vite mer om Byggelederens ansvar i forhold til Byggherreforskriften (SHA på byggeplass)
  • Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer
  • Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses

Mer informasjon og påmelding hos NITO >>

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs (A0S) Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Selvstudium fra 15. desember

27. jan.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder

1.–2. feb.
Microsoft Teams, Nettbasert

Building and construction

Online course (A0e) Transportation of concrete- elementary course. Self study can start 28. des.

Feb. 3
13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert