13. juni
kl. 18.00–19.00
Webinar, Nettbasert

Høsten 2020 ble programmering en del av læreplanene i realfag. Hvor står vi nå i 2022? Hvordan kan vi bruke programmering som verktøy i klasserommet når målet er faglig relevans? Og hvordan fremmer vi programmeringsmestring hos elevene?

Meld meg på

Morten Munthe som forskningsformidler og lærer gi deg innsikt i:

  • Bruk av programmering sett fra et forsknings og undervisningsståsted
  • Hvordan bruker vi forskings- og undervisningserfaring i klasserommet?
  • Hvordan kan du som lærer oppdatere deg på programmering i fag?
  • Hvordan programmering fremmer læring i dine fag?

Delta på Webinaret som starter med en kort introduksjon om situasjonen i skole norge anno 2022. Hvilke erfaringer har vi fra kurs og forskning. Hvordan anvendes programmerings erfaringene i skolen i Verden, Europa og Norden. Vi setter programmeringen i kontekst til virkeligheten, og hva skjer når den fraviker fra virkeligheten?

Veien videre:
- Hva kan vi forvente av elevene, utvikling av eksamener i de ulike fagene
- Eksempler på bruk av programmering i ulike fagfelt
- Hvilke ambisjoner har vi på egne og elevenes vegne?

Morten Munthe er universitetslektor, ved fakultet for realfag og teknologi, Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

  • Morten Munthe

    Universitetslektor, Fakultet for realfag og teknologi

    NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Realfag og utdanning

Kræsjkurs i Kjem130 - Bergen

25. mai
kl. 16.00–20.00

Realfag og utdanning

Kræsjkurs i MOL201 - Bergen

27. mai
kl. 16.00–20.00

Realfag og utdanning

Kræsjkurs STK1100

27. mai
kl. 16.15–18.15