Norsk Treteknisk Institutt, Forum for trekonstruksjoner, WoodWorks, Tekna og NITO er vertskap for dette kurset i anledning kursdagene i Trondheim 12-13 januar 2022.

Meld meg på

Det bygges stadig mer i tre og bruk av tre i store bygg og konstruksjoner blir stadig mer aktuelt. Økt fokus på miljø og bærekraft bidrar også til at tre i økende grad blir vurdert som et alternativ i både store og små byggeprosjekter, men hvilke erfaringer har vi pr dato innenfor:

  • Markedssituasjonen for treindustrien
  • Prosjektering og planlegging av trekonstruksjoner ved bruk av parametrisk design
  • Hybride konstruksjonsløsninger
  • Hvilke muligheter ligger i gjenbrukstre
  • Knutepunkter i større trekonstruksjoner

Dette vil du få høre mer om:

Hvordan bruke parametrisk design i prosjektering og planlegging av trekonstruksjoner. Her vil det også bli presentert aktuelle eksempler fra Sveitiske Blumer Lehman gruppen som blant annet har levert trekonstruksjoner til Gardermoen lufthavn og Swatchbygget i Biel.

Hvordan benytte stål og betong i kombinasjon med tre for å få det beste ut av hvert materiale. Her vil det også bli vist praktiske eksempler fra Cree buildings som blant annet har levert Life Cycle Tower ONE i Dornbirn og Siemens Campus i Erlangen.

Hvordan kan gjenbrukstre brukes industrielt i KL-Tre (massivtre), og hvordan kan en sirkulærverdikjede se ut. Byggeavfall er en av de største forurensningsutfordringene i Europa. Loopfront har utviklet en plattform som bidrar til at byggematerialer og inventar kan resirkuleres gjennom ombruk eller som råstoff for produksjon av nye materialer. De vil presentere plattformen som vil kunne skape en helt ny sirkulærverdikjede

En teoretisk tilnærming til knutepunkter i større trekonstruksjoner med aktuelle eksempler.

Skriv ut

Program 12 januar

10:00 - 10:10

Velkommen - praktisk informasjon

Knut Amund Skatvedt, Treteknisk

10:10 - 10:50

Markedsituasjonen for treindustrien

Christian Nielsen, Skogindustriarna

10:50 - 11:30

Erfaringer med store bygg i tre

Geir Glasø, Sweco

11:30 - 12:00

Trekonstruksjoner og brann

Leif Tore Isaksen, Sweco

12:00 - 13:00

Lunsj og utstilling

13:00 - 13:30

Erfaringer med branntrygge trekonstruksjoner

Leif Tore Isaksen, Sweco

13:30 - 14:20

Hybride trekonstruksjoner

Reier Strauch, Cree buildings

14:20 - 14:30

Kaffe/te/mobil

14:30 - 15:15

Lydløsninger for massivtre

Resultater fra testrapport

Lars Strand/Eli Toftemo, Brekke & Strand Akustikk AS

15:15 - 15:45

Brukt tre til massivtre

Andreas Stenstad Treteknisk

15:45 - 16:30

Videreforedling av gjenbruksmateriale

Michael Anthony Curtis, Loopfront

16:30 - 17:00

Massivtre av brukte materialer

Knut Hougsrud, Norsk Massivtre

17:00

Oppsummering - avslutning

Knut Amund Skatvedt, Treteknisk

Program 13 januar

09:00 - 09:05

Velkommen til dag 2

Jørgen Tycho, Oslotre AS

09:05 - 10:00

Parametrisk design og digitale prosesser

Kai Strehlke, Blumer Lehmann

10:00 - 10:20

Parametrisk design

Pasi Aalto, NTNU

10:20 - 10:30

Kaffe/te/mobil

10:30 - 11:10

Parametrisk design - skallkonstruksjoner og knutepunkt i forsking og undervisning

Steinar Hillersøy Dyvik, NTNU

11:10 - 11:50

Parametrisk detaljering og fabrikasjon av trekonstruksjonar

John Haddal Mork, Rallar arkitekter

11:50 - 12:45

Lunsj og utstilling

12:45 - 13:25

Knutepunkter i større trekonstruksjoner

Anders Nygård, Ny Struktur

13:25 - 14:00

Knutepunkter i større trekonstruksjoner-prosjekteksempler

Jørgen Tycho, Oslotre AS

Oppsummering - avslutning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert