24. sep.
kl. 11:00–13:30

Tekna Bygg og anlegg inviterer til frokostmøte med fokus på solcelleanlegg og brannsikkerhet. Har du ikke anledning til å komme kan du følge med via strømming og/eller sjekke vårt rikholdige "videoarkiv" i etterkant.

Meld meg på

Solceller tas nå mer og mer i bruk for å lage fornybar energi lokalt. Montering og bruk av disse og kanskje spesielt bygningsintegrerte solceller gir nye utfordringer knyttet til brannsikkerheten.

Store flater med solceller med mange koblingspunkter som på yttervegger og tak, kan gi økt risiko for brann. Forskrifter og tilsyn må tilpasses bruk av denne nye teknologien.

Ifølge SINTEF viser forskningsarbeid fra Tyskland at installasjons- og produktfeil utgjorde 70 prosent av hovedårsakene til brann i solcelleanlegg. De bakenforliggende årsakene var knyttet til elektriske komponenter, der klimatiske og mekaniske påkjenninger på kabler og koblingspunkter var noen av de utløsende årsakene.

Hvilke erfaringer har vi så langt?

Begrenset antall plasser i vårt studio, men møte vil også streames.

Finn frem:

Tekna studio
Skriv ut

11:00 - 11:05

Praktisk informasjon - litt om Tekna Bygg og anlegg

Tor B Mosland, Tekna

11:05 - 11:25

Krav til brannsikkerhet for solcelle-anlegg

Geir Drangsholt, TekØk AS

11:25 - 11:45

Er bygningsintegrerte solceller brannfarlige?

Thor Christian Tuv, Solenergi FUSen AS

11:45 - 12:05

Sikkerhet og risiko med integrerte solceller i bygg

Kjetil Solberg fra DSB

12:05 - 12:30

Aktuell forskning på brannsikkerhet for solceller

Ragni Fjellgaard Mikalsen, RISE Fire Research

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs: (A0) Grunnkurs for betongtransportører

14.–21. aug.
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

(A4) Betongproduksjon