Årskonferansen om brannvern i kraftbransjen

Brannforum er årskonferansen der du treffer alle som er opptatt av brannvern, sikkerhet, sårbarhet og utvikling i kraftforsyningen, samt hvordan sikre effektive og fremtidsrettede løsninger for drift og vedlikehold.

Vedlikehold din kunnskapen

Kraftbransjen står overfor et generasjonsskifte og utfordres av ny teknologi og kostnadsfokus. Farlige hendelser skjer stadig: Det er viktig å holde kompetansen ved like og ha kontroll på brannsikkerheten ved anleggene.

Målgruppe

Brannforum er den ideelle møteplassen for deg som er opptatt av brannvern, sikkerhet, sårbarhet og utvikling i kraftforsyningen - og som trenger å vite hvordan sikre effektiv drift og vedlikehold som møter nye krav fra myndighetene.