19. nov.
kl. 16:30–19:00

Er det bompenger eller vegprising som best løser klimautfordringer, demper trengsel og sikrer finansiering av samferdselstiltak?

Meld meg på

Beskrivelse

Innføring av bompenger utenfor byene har i hovedsak vært knyttet til  finansiering av veginfrastruktur. I byer er bompenger knyttet til bypakker der målet har vært finansiering av ønskede samferdselstiltak, gjerne i kombinasjon med regulering av trafikken inn mot sentrum. Det er også tatt i bruk prisdifferensiering både på tid av døgnet og type drivstoff.

Vegprising er en annen måte å ta inn penger på. Det kan være et mer treffsikkert instrument i forhold til de ulike målsetningene en har hatt med bompenger. Innføring av vegprising som et nasjonalt system kan også innebære flytting av skattleggingen av kjøretøy over på bruk.

Er det en ønsket utvikling?

Vi ønsker en fagdebatt om disse temaene.

Vi ønsker blant annet å se nærmere på reglene for brukerbetaling og om bompenger eller vegprising er det beste instrumentet til å få til det vi vil i samferdselssektoren generelt og i byene spesielt .

Innlegg:

Bompenger – skreddersydde løsninger tilpasset lokale behov
Åge Jensen, Vegdirektoratet, Statens vegvesen

Allmenn veiprising – en nødvendig revolusjon
Lasse Fridstrøm, Transportøkonomisk institutt

Finn frem:

Møterom Klubben

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Vann, avløp og nye rettsregler 2019

Samferdsel, infrastruktur og areal

Norwegian Tunnel Safety Conference 2019

4. des.
kl. 09:30–16:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS og mobilitet i Fokus

16. des.
kl. 10:00–15:30
Fylkeshuset