25. okt.
kl. 17:00–20:00

Det aller første produktet som ble laget med blockchain-teknologi var kryptovalutaen Bitcoin. Hva er det spesielle med denne teknologien?

Meld meg på

Beskrivelse

Blockchain, kalt blokkjede på norsk, er grunnlagsteknologien som gjør bitcoin mulig. Foredragsholder Svein Ølnes gir oss et bredere perspektiv på Bitcoin, blockchain og krypto-valuta generelt.

Han vil blant annet komme inn på følgende tema:

  • Åpne og lukkede blokk-kjeder
  • Smart contracts
  • Andre åpne blokk-kjeder enn Bitcoin som for eksempel Ethereum , og viktige forskjeller mellom disse
  • Bruksområde, både i finansverdenen og andre sektorer
  • Aktivitet i Norge i dag og i fremtiden.

Om foredragsholderen

Svein Ølnes har fulgt denne utviklingen siden 2011, da han kjøpte hans første bitcoin. I løpet av de siste 4-5 årene har han holdt en rekke presentasjoner, både for næringslivet (banker, andre) og offentlige virksomheter. Han er i ferd med å avslutte en master i digital currencies ved universitetet i Nicosia som er det de første i verden å tilby en masterutdanning i temaet.