10.–11. mai

Grip muligheten til å styrke din strategiske forhandlingskompetanse gjennom en interaktiv workshop og få sertifisering på MBA-nivå! Dette kurset gir deg førstehånds kompetanse til å stille bedre forberedt enn den andre parten for å sikre din virksomhet de beste avtalene.

Meld meg på

Du tar del i en interaktiv workshop og blir med til forhandlingsbordet for å lære teknikkene som proffene bruker.

Sentrale temaer

 • Hvordan påvirker strategi og produkter mulighetsrommet i forhandlinger?
 • Teorier og budskap fra ledende forfattere
 • Modeller for å forberede og gjennomføre forhandlinger
 • Roller i komplekse og store forhandlinger
 • Hvordan løse tvister? Megling, voldgift, domstol og bruk av advokater
 • Trening i en stor forhandling med mange parter og elementer å forhandle om

Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser. Du får en unik mulighet til å trene og blir coachet på reelle forhandlingssituasjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset i strategiske forhandlinger blir du sertifisert på MBA-nivå og mottar kursbevis fra The Edinburgh International Negotiation Programme.

Målgruppe

Kurset passer for alle som forhandler uavhengig av bransje og bakgrunn. Kurset er utviklet for deg som vil stille best mulig forberedt til forhandlinger og således sikre best mulig forhandlingsresultat. Dette dyptpløyende kurset er blitt etterspurt av deltagere på «Bli sertifisert i forhandlingsteknikk» som får svært gode evalueringer. Det ledes av de samme fremragende foreleserne for å sikre deg førsteklasses forhandlingskunnskap.

Du trenger ikke å ha deltatt på «Bli sertifisert i forhandlingsteknikk» først. Disse to kursene har forskjellig fokus, er komplementære og kan tas uavhengig av hverandre eller i kombinasjon.

Få et ekstra ess i ermet ved forhandlingsbordet, meld deg på i dag!

Utfyllende beskrivelse av workshopen:

• En interaktiv workshop der du jobber praktisk med ulike forhandlinger og problemstillinger. Kurset gir deg en MBA-sertifisering i strategisk forhandlingsteknikk. • Workshopen har en tilnærming om at forhandlere er strategiske problemløsere som ønsker å produsere en fornuftig avtale hvis enighet er mulig, som ønsker en effektiv prosess og som vektlegger at prosessen bør forbedre eller i det minste ikke skade forholdet mellom partene. • Hensikten er å lære en strategisk forhandlingsmetode som kan benyttes uavhengig av kompleksitet, størrelse, maktbalanse, den andre parts tilnærming, kultur og antall deltagere. Dette er mulig ettersom forhandlingsmetoden er prinsipporientert. Prinsippene er karakterisert som: o Universelle ved at de gjelder for alle forhandlinger. o Selvvaliderende ved at de har blitt bevist i praksis over mange år. o Styrkende fordi de gir utøvere av metoden økt selvtillit og evne til å påvirke og forme hvordan forhandlingene skal ledes. • Denne workshopen er blitt etterspurt av deltagere på «Bli sertifisert i forhandlingsteknikk» som får svært gode evalueringer. Workshopen ledes av den samme fremragende foreleseren for å sikre deg førsteklasses forhandlingskunnskap. Du trenger ikke å ha deltatt på «Bli sertifisert i forhandlingsteknikk» først. Disse to kursene har forskjellig fokus, er komplementære og kan tas uavhengig av hverandre eller i kombinasjon. • Det meste av teorien og praktiske øvelser lisensiert fra konsortiumprogrammet Program on Negotiation (PON). PON er et konsortiumprogram fra Harvard University, Massachusetts Institute of Technology og Tufts University. PON fungerer som et tverrfaglig forskningssenter dedikert til å utvikle teori og praksis for forhandlinger og tvisteløsning i en rekke offentlige og private omgivelser. PONs oppdrag inkluderer å pleie neste generasjon av forhandlingslærere og hjelpe studenter til å bli mer effektive forhandlere.

Skriv ut

08.30

Registrering og lett frokost

09.00

Grunnleggende om forhandling - del 1

 • Kursintroduksjon og læringsmål
 • Enkel flerpartsforhandling - gruppeoppgave
 • Hvordan påvirker strategi og produkter forhandingsforberedelsene?
 • Introduksjon til prinsippforhandlinger - "fra nei til ja"

10.15

Pause

10.30

Hvordan gjøre store forventninger til små?

 • Fra skitne triks til "Atkinson's expanded forcefield model". Formuler standpunkter og forbered seg på innvendinger fra den andre parten - gruppeoppgave

11.30

Lunsj

12.15

... en strategisk forhandler bør også kunne litt om

 • Kort om offentlige innkjøp
 • Alternativer til forhandlinger

13.00

Vi sees i retten - forberedelser og forhandling

 • Tre forhandlinger må forberedes, teamarbeid

14.00

Pause

14.15

Vi sees i retten - gjennomføring av de tre forhandlingene

 • Kursdeltakerne gjennomfører de tre forhandlingene

15.00

Gjennomgang av forhandlingene

 • Felles gruppediskusjoner
 • Feedback fra kursholdere

15.45

Oppsummering av dag 1

 • Vi går gjennom de viktigste punktene fra dag 1

16.00

Dag 1 ferdig

Dag 2

09.00

Hvordan forberede komplekse flerpartsforhandlinger

 • McKinsey's Stakeholder Model - presentasjon av modell
 • Praktisk eksempel

10.00

Introduksjon av dagens forhandling med flere parter

 • Casen introduseres og kursdeltakerne deles inn i lag
 • Casen er kompleks men det kreves ingen forkunnskap

10.15

Pause

10.30

Forberedelse av forhandling med flere parter

11.30

Lunsj

12.15

Gjennomføring av forhandlinger del 1

14.00

Pause

14.15

Gjennomføring av forhandlinger del 2

15.00

Gjennomgang av forhandlinger

 • Felles gruppediskusjoner
 • Feedback fra kursholdere

15.45

Oppsummering av kurset og utdeling av kursbevis

 • Vi går igjennom de viktigste punktene fra kurset
 • Utdeling av kursbevis

16.00

Dag 2 ferdig

 • Robert J. Hartnett

  Leder

  Scandinavian Centre of Edinburgh Business School

  Robert J. Hartnett ASSOCIATE PROFESSOR OF MANAGEMENT CMBE MBA MSc FRSA FRAS FISM

  Robert is an Associate Professor of Management at Edinburgh Business School, Heriot-Watt University. He is also a Visiting Professor in Management at Oslo Metropolitan University, Norway. A Licenced Negotiate Limited Trainer and a Certified Management and Business Educator, Robert is a prize-winning MBA graduate of Henley Business School, and holds an MSc in Strategic Focus from Edinburgh Business School. He has fellowships in the Royal Society of Arts, Royal Asiatic Society, the Institute of Sales Management, and is an Affiliate Member of the Chartered Governance Institute.

  BACKGROUND The first half of Robert’s career was within finance and accountancy, and he held senior positions at The Savoy Hotel Plc and Sony (UK) Plc involving both financial analysis and strategic planning for these organisations. Upon a move to Denmark, Robert established and ran the Approved Learning Partner for Edinburgh Business School there, was instrumental in appointing partners in Norway and Sweden and in developing the market for the MBA and DBA in Scandinavia. He has also developed and taught executive training courses in negotiation and strategic negotiation in Denmark and Norway.

  Robert has consulted with a number of Scandinavian organisations, including the Norwegian Post Office and the recent Kon-Tiki 2 expedition. Robert also provides negotiation training and consultancy services for the charities supported by Inspire Scotland. He has been a faculty member of Edinburgh Business School since 2012 and has taught Negotiation, and strategy courses in Edinburgh, the Middle East and the Far East. Robert’s other interests include business ethics, and corporate governance.

 • Petter Tømmerberg

  Senior rådgiver

  Ikomm AS

  Petter er utdannet Sivilingeniør og har graden Doctor of Business Administration. Dette har gitt han kunnskap om hvordan forskningsmetodikk kan benyttes for å definere, vurdere og håndtere problemstillinger som en organisasjon står overfor.

  Petter har bred erfaring med etablering og gjennomføring av komplekse prosjekter og programmer som er kritiske for oppfyllelse av virksomheters strategi. Han er sertifisert prosjektleder (PRINCE2 Practitioner), sertifisert programleder (MSP Practitioner), og har i tillegg sertifisering innen porteføljestyring (MoP Foundation), ledelse av verdistudier (MoV Foundation) og IT Service Management (ITIL Foundation).

  Petter har lang erfaring som prosjektleder, konsulent og leder. Han har bred erfaring fra ledelse av komplekse forhandlinger og prosjekter som er kritiske for oppfyllelse av virksomheters strategi.

  Petter har holdt kurs i forhandlingsteknikk i 20 år. Kursene varierer fra generelle åpne kurs til skreddersydde kurs for å forberede et team i forbindelse med større forhandlinger. I forbindelse med store forhandlinger har han også blitt benyttet som mentor og rådgiver.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: