13. okt.
kl. 18:00–21:00

Familie arrangement: Opplev det tradisjonelle Lågåsildfiske med Tekna avd. Lillehammer

Meld meg på

Beskrivelse

13 oktober arrangerer Tekna avd. Lillehammer lågåsildfiske for hele familien - med fiskeforvalter Ola Hegge og lågåsildfiske-entusiast Jon Museth. Vi møtes ved en god fiskeplass langs Lågen ikke langt fra Lillehammer kl. 18.00. Nærmere informasjon om oppmøtested kommer. Vi har med bålpanne og serverer bålkaffe og varm solbærtoddy – ta gjerne med egne kopper! Det kan også være lurt å ta med lommelykt!

Hva er lågåsild og lågåsildfiske? Lagasild eller lågåsild (Coregonus albula) er en fisk i laksefamilien. Det er den norske ferskvassfiskearten som er best tilpasset et pelagisk levesett, det vil si fisk som lever hovedsakelig i de åpne vannmassene. Lågåsilda ligner så mye på sild at det kan være vanskelig å se forskjell. Lågåsilda har likevel fettfinne mellom rygg- og halefinnen, noe silda mangler.

Arten er utbredd i nordvestlige deler av Europa til Uralfjella. I Norge finner vi arten på Østlandet fra Mjøsa og sørover, i tillegg til spredde bestander langs kysten og i Pasvikelva. Ikke alle bestandene er naturlige.

Det mest omfattende fisket i innlandet i Norge skjer i Mjøsa om høsten, når lågåsilda går opp i Lågen for å gyte. Under dette fisket, som har foregått i hundrevis av år (første omtale av det er fra år 1350), blir det brukt not, garn, mælkrakk og hov. Fisket ble drevet i stort omfang fram til tidlig i 1970-årene. Etter dette har det kommersielle fisket nesten blitt borte.