9. nov.
kl. 09.00–15.00

Den blågrønne faktoren nærmer seg 10 års-jubileet, men spørsmålene er fremdeles mange.

Meld meg på

Hvordan har blågrønn faktor fungert som et planverktøy og hvordan følges resultater opp i byggesak?
Hvordan varierer lokale tilpasninger av blågrønn faktor, og hva er koblingen mellom blågrønn faktor, klimatilpasning og et fremtidig overvannsgebyr?
Seminaret tar sikte på å oppsummere de viktigste erfaringene vi har gjort oss ila. det siste tiåret og å identifisere behov for fremtiden.

Finn frem:

Fysisk og digital deltakelse

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Besøk på Vestsiden Ungdomsskole

27. okt.
kl. 18.00–20.30
Vestsiden ungdomsskole, KONGSBERG