8. feb.
kl. 09.00–16.00

Den blågrønne faktoren nærmer seg 10 års-jubileet, men spørsmålene er fremdeles mange.

Meld meg på

Hvordan har blågrønn faktor fungert som et planverktøy og hvordan følges resultater opp i byggesak?
Hvordan varierer lokale tilpasninger av blågrønn faktor, og hva er koblingen mellom blågrønn faktor, klimatilpasning og et fremtidig overvannsgebyr?
Seminaret tar sikte på å oppsummere de viktigste erfaringene vi har gjort oss ila. det siste tiåret og å identifisere behov for fremtiden.

Du kan velge fysisk eller digitalt deltakelse.

Finn frem:

Fysisk og digital deltakelse
Skriv ut

09.00 - 09.10

Informasjon om Vannforeningen

09.10 - 09.40

Velkommen og introduksjon av seminarets tematikk

Møteleder: Kim Paus, NMBU

09.40 - 10.10

Erfaringer med Norsk Standard om blågrønn faktor

Hanne Wells, Standard Norge

10.10 - 10.30

Pause

10.30 - 11.00

Tilleggsverdier ved blågrønne løsninger

Taran Aanderaa, Asplan Viak

11.00 - 11.30

Dyrk byen! Om å dyrke mat og menneskemøter i grøntareal i byen

Andreas Capjon, U.reist

11.30 - 12.00

Blågrønn urban «retrofit» - strategitenkning på områdenivå i SPARE-prosjektet

Paul Woodville, HRTB arkitekter og David N. Barton, NINA

12.00 - 13.00

Lunsjpause

13.00 - 13.30

Erfaringer fra Oslo kommune

Inga Potter, Oslo kommune

13.30 - 14.00

Erfaringer fra Bodø kommune

Marit Elveos, Bodø kommune

14.00 - 14.20

Pause

14.20 - 14.50

Erfaringer knyttet til utførelse av blågrønne overvannsanlegg

Bent Braskerud, Oslo kommune

14.50 - 15.20

TBA

15.20 - 15.50

Felles diskusjon og erfaringsdeling

15.50 - 16.00

Oppsummering og avslutning

Kim Paus, NMBU

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Environment and life science

BIOPROSP_23

Mar. 14–16
UIT - The Arctic University of Norway