4. nov.
kl. 12:00–13:00
Streaming, VIDEO

Tekna Bygg og anlegg, Tekna Biomangfold og Tekna Klima vil i dette møte vise fram eksempler på byggeprosjekter og materialer som som tar spesielt hensyn til utslippsreduksjoner i forhold til parisavtalens mål for 2050.

Meld meg på

Beskrivelse

12:00 - 12:05 Velkommen - litt om Teknas faglig nettverk, agenda og tema

Anne Cathrine Strande Straube, rådgiver klima og bærekraft i Tekna

12:05 - 12:25 Direkte fra "Building Green" messen i København - Co2 lagrende byggematerialer fra hurtig voksende ressurser

Mikkel Damgaard Nielsen og Magnus Henriques, Havnens Hænder AS.

12:25 - 12:45 How new biobased materials have become a familiar part of construction in Finland

Paul Lynch, SustainaBuild Oy

12:45 - 12:50 Hindringer i bruk av 1-årige biobaserte og ubrennte mineralske materialer i Norge

Max Vittrup Jensen, LavKarbonBygg AS

12:50 - 13:00 Oppsummering - spørsmål

Anne Cathrine Strande Straube, rådgiver klima og bærekraft i Tekna

Bli kjent med bruk av moderne biobaserte byggematerialer fra ledende eksperter i Norden.

Mikkel Damgaard Nielsen og Magnus Henriques, er grundere og partnere av Danske Havnens Hænder AS. Begge med bakgrunn som murere og mer enn 25 års erfaring innenfor byggenæringen.

Havnens Hænder er opptatt av å finne bedre og sunnere måter å bygge på, blant annet ved å informere og selge bærekraftige og biobaserte materialer og løsninger. Med flere års praktisk erfaring i bygging og bruk av biobaserte materialer, ønsker de å sette fokus på, og fortelle om mulighetene og fordelene med bærekraftige løsninger.

Paul Lynch er daglig leder av Finske Sustaina Build Oy, et konsulentfirma med ekspertise innen bærekraftig byggematerialer og teknikker. SustainaBuild Oy og The Natural Building Company, tidligere ledet av Paul Lynch, har de siste 14 årene gjort det finske markedet bedre kjent med bruk av naturlige bærekraftige bygningsmaterialer. De har hittil bygget ca. 32 EcoCocon -hus, vært ansvarlige for flere bærekraftige rehabiliteringer, og sørget for at bærekraftige byggematerialer benyttes i større grad enn tidligere. Nå er målet for konsulentfirmaet å spre "teknologien", slik at den i større grad også benyttes i tettbebyggelser og byer for øvrig.

Max Vittrup Jensen, daglig leder av Norske LavKarbonBygg AS, et konsulent og salgsfirma med fokus på norsk byggnæring. Max er sivilingeniør i miljøledelse, BREEAM-AP og har jobbet internasjonalt innen bærekraftig bygg de siste 20 år.

Andre nettsider/arrangement

Se Ultra lavkarbon-materialer i byggebransjen del I her

FutureBuilt eksemplets makt

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert