25. feb.
kl. 10:00–17:00
Streaming, Nettbasert
Arrangementet er avlyst

Lær hvordan BIM-modeller effektivt benyttes gjennom alle fasene av et prosjekt. Sørg for riktig regulering og mer effektiv samhandling og prosjektering.

Meld meg på

3D-visualisering minsker risikoen for feilprosjektering. Automatisert dataflyt reduserer merarbeidet ved overføring av data mellom systemene, men de virkelig store gevinstene hentes først ut når du begynner å jobbe på en helt ny måte.

Digitale Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) skaper mange effektiviseringsmuligheter, og vi gir deg innsikt i bruk av BIM i dag og hva som kan forventes i morgen.

Kurset gir deg en introduksjon til arbeidsprosesser og rammeverk som BIM-prosjektene benytter. Verdifulle erfaringer fra gjennomførte prosjekter og beskrivelser av beste praksis blir gjennomgående på kurset. I tillegg får du inngående kunnskap om de rettslige utfordringene som reises ved bruk av BIM knyttet til Norsk Standard på området.

Meld deg på i dag – og delta på et aktuelt og fremtidsrettet kurs for å utnytte mulighetene og gevinstene som BIM gir.

Hvem er kurset for?

Prosjektledere, prosjektmedarbeidere, ingeniører, tekniske rådgivere og planleggere byggebransjen.

Skriv ut

10:00

Innledning til BIM, hva er BIM, hvorfor bruke BIM

  • Litt om nytte og bruk av standardiseringsarbeid og åpne formater
  • Hvorfor benytte standarder og åpne formater
  • EU BIM - Taskgroup og buildingSMART

10:45

Organisering av prosjekter og implementering av BIM

  • Statsbygg BIM manual 2.0

11:30

Innledende om juridiske problemstillinger og utfordringer ved BIM

  • Behovet for særskilt kontraktsregulering
  • Hvilke valg og tilhørende kontraktsregulering må gjøres i tidlig fase

13:00

Lunsj

13:45

BIM i byggefasen og aktuelle verktøy

  • Eksempler fra prosjekter med BIM

15:15

Regulering av BIM i byggefasen herunder kontrahering av entreprenørene(e) og driftsfasen

16:45 - 17:00

Morgendagens bruk av BIM

17:10

Det legges inn kortere kaffepauser i programmet

  • Diderik Haug

    Han er utdannet bygningsingeniør fra universitetet i Stavanger. Han er en erfaren prosjektleder med lang erfaring fra byggherre og entreprenørsiden. Han har arbeidet med produksjon i entreprenørselskaper i 17 år, og 14 år som prosjektleder i statsbygg. Diderik Haug arbeider i fra høsten 2019 i eget selskap og er delvis pensjonert Han har hatt roller som spenner fra formann på byggeplass, til ass. prosjektsjef for Pilestredet Park. Han har hatt arbeider i både bygg og anlegg, som entreprenør og byggherre. Prosjektene spenner over små prosjekter i 100,000,- kr størrelse, til prosjekter med kostnader i mange milliarder kroner. Fra 2004 til sommeren 2019 var han prosjektleder for Statsbyggs satsing på Bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder (BIM med IFC). Først i forskningsavdelingen og de siste årene i Faglig ressurssenter. Statsbygg er i dag ledende nasjonalt og internasjonalt i bruken av denne teknologien. Han er en av to «founding fathers» av EU BIM Task group og har vært nestleder i 8 år. Han er i dag honorært medlem av styret. Han er og en mye benyttet resurs i evalueringen av søknader om midler fra Forskningsrådet. Han er stadig mye brukt som foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen: SHA på byggeplass

13.–20. jan.
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs: (A0) Grunnkurs for betongtransportører. Selvstudium kan starte fra 15. desember

20. jan.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs (A0S) Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Selvstudium fra 15. desember

27. jan.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert