13. juni
kl. 09.00–16.00

Få en innføring i bygningsinformasjonsmodellering (BIM), innsikt i grensesnitt mellom BIM og GIS, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører og underleverandører kan forbedre sitt samspill. Kurset er for alle som jobber innen VA-teknikk og som ønsker mer kunnskap om digitale modeller.

Meld meg på

VA-bransjen i endring

Historisk sett har de nedgravde tjenestene levd sine egne liv, ofte til allmennhetens ignoranse. Klimaendringer og fokus på bærekraft i kombinasjon med økt rapportering har satt søkelys også på de nedgravde tjenester vann og avløp. Som eiere av ledningsnettverk stilles det høyere krav til oss i vår forvaltning av ledningsnettet. Samtidig må ledningseiere vite å ta i bruk ny teknologi og stille krav til sine leverandører.

Lenge har VA-bransjen vært bakpå med å ta i bruk digitale løsninger. De siste årene har dette heldigvis begynt å røre på seg. Nye aktører kommer til, og løsninger blir mer tilrettelagt for en digitalisert VA-bransje. BIM har eksistert lenge, men det er først i de senere årene at dette har blitt gjort mer tilgjengelig for VA-faget. Foreløpig er PDF-filformatet dessverre hovedleveranse for utarbeidelse av de fleste VA- og anleggsprosjekter, og vi ser behov for å gi opplæring i BIM for VA.

Med dette kurset ønsker vi å løfte nivået i bransjen. Det er et nybegynnerkurs der vi tar for oss helt grunnleggende ting innen BIM. Kurset vil være orientert ut fra ledningseiers perspektiv.

Innføring i BIM

BIM for VA er et grunnleggende kurs som skal gi en innføring i BIM. Ettersom VA-faget er omfattende er det naturlig å også se på et grensesnitt mellom BIM og GIS. Videre går vi inn på hva som er mulig å få til med BIM, åpne filformater, digitale verktøy, verdien av FDV, og hvordan ledningseier og deres leverandører med underleverandører kan forbedre sitt samspill.

Juss og BIM

Advokatene vil gi en innføring i jussen ved bruk av BIM og kontraktuelle forhold rundt dette,

Hvem er kurset for:

Kurset er for alle som jobber innen, eller opp mot, fagfeltet VA-teknikk. Kurset går ikke inn på hvordan man bruker programvare i praksis, men er en innføring i BIM som prosess og metode, ingeniører, sivilingeniører, rådgivere og konsulenter og andre som jobber innen fagfeltet VA-teknikk og som ønsker å få mer kunnskap om digitale modeller.

Skriv ut

09.00

Registrering og lett frokost

09.30

Introduksjon til BIM

 • Få innføring og forståelse for BIM, samt kort om nytteverdien av BIM
 • Grensesnittet BIM og GIS

10.15

Pause

10.30

BIM under bakken

 • Ulikheter for BIM i bygg vs anlegg
 • Status utendørs infrastruktur
 • Bli kjent med fordeler og ulemper ved BIM vs mer tradisjonell tilnærming

12.00

Lunsj

13.00

BIM for byggherre

 • Byggherres muligheter innen BIM
 • Byggherres behov for kompetanse i egen organisasjon
 • Hvordan bli en pådriver for BIM i VA-bransjen

13.15

BIM i prosjekt

 • Rådgivers muligheter innen BIM
 • BIM- / prosjekteringsverktøy
 • Innsynsverktøy
 • Filformater

14.00

Rettslige problemstillinger ved bruk av BIM

Innledende om juridiske problemstillinger og utfordringer ved BIM • Dagens situasjon • Behovet for særskilt kontraktsregulering

Regulering av BIM i planleggings, prosjektering- og byggefasen • Valg som bør gjøres i tidlig fase • Kontraktsregulering for BIM-leveranser med gjennomgang av sentrale områder som bør reguleres • Gjennomgang av relevant rettspraksis Kort om forvaltnings- og drifts- og vedlikeholdsfasen

14.45

Innledende om juridiske problemstillinger og utfordringer ved BIM

 • Behovet for særskilt kontraktsregulering
 • Hvilke valg og tilhørende kontraktsregulering må gjøres i tidlig fase

16.00

Slutt for dagen

 • Hans Martin Eikerol

  Gründer

  VA Visjon AS

  Hans Martin har mange års erfaring som rådgiver innen vann- og avløpsbransjen. Han er tidligere utdannet rørlegger med en praktisk tilnærming til faget. I løpet av sin tid som rådgiver han han tilegnet seg bred kompetanse innen både prosjektering, hydraulisk modellering og overordnet planlegging. Utover dette har han unik spisskompetanse innen avansert databehandling og BIM. Han har programmert en rekke ulike verktøy og plugins for bl. annet AutoCAD, Civil 3d og Rhinoceros.

 • Reidar Lunde

  advokat

  Cowi AS Avd Oslo

  Reidar Lunde er advokat i COWI AS og har tidligere arbeidet som forretningsadvokat og som internadvokat på byggherresiden. Lunde er i tillegg leder for juridisk gruppe i buildingSMART.

  Lunde har betydelig erfaring med ulike entrepriserettslige problemstillinger og har også arbeidet med offentlige anskaffelser og ulik type kontraktsrett. Han har i tillegg bred prosedyreerfaring fra ulike fagfelt.

 • Gunnar Olsson

  Daglig leder

  VA Visjon AS

  Gunnar er sivilingeniør innen VA og overvann, fra Lunds Universitet. Masteroppgaven min skrev han I Xiamen Kina (Sustainable Draiange and Surface Management in Xiamen, China.) Gunnar har lang erfaring innen rådgiving for VA og overvann for alle typer av kunder, fra kommunale aktører til private utbyggere. Arbeidene omfatter alle faser av et prosjekt, fra forprosjekt, utredninger, søknader, detaljprosjektering, oppfølging i byggefasen til ferdigstilling av som bygget-grunnlag. Gunnar har stor interesse for BIM og GIS, og ser stadig på muligheter for å forbedre/effektivisere dagens prosesser.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: