7. juni
kl. 10.00–17.00
Scandic Fornebu Hotel, FORNEBU

Få en nyttig innføring i statsansatteloven og hvilke regler som gjelder for ansatte og ansettelser i statlig sektor.

Meld meg på

Bli bevisst i din rolle som tillitsvalgt i ansettelsesprosesser

Har du oversikt over hva som er ditt ansvar som tillitsvalgt i forbindelse med ansettelsesprosesser i virksomheten? Hvordan kan du bidra til å sikre at den best kvalifiserte får jobben, og finnes det tilfeller der man kan fravike kvalifikasjonsprinsippet? Hva må du huske på som ansattrepresentant i ansettelsesrådet ved behandling av oppsigelsessaker?

På kurset lærer du om hvordan du kan bidra til å sikre ryddige prosesser i virksomheten, for eksempel i ansettelsesrådet. Kurset berører både ansettelsesprosesser og oppsigelsessaker.

Målgruppe

Kurset er nyttig for alle ansatte som representerer arbeidstakersiden i ansettelsesrådet, og du kan gjerne oppfordre ansattrepresentanter i din virksomhet til å melde seg på kurset – også de som ikke er tillitsvalgte. Det er gratis for alle. Kurset er også aktuelt for både nye og mer erfarne tillitsvalgte i statlig sektor.

Skriv ut

Onsdag 7. juni 2023

09.45

Registrering og enkel servering

10.00

Oppstart

13.00

Lunsj

17.00

Avslutning av kurset

17.15

Middag for de som er påmeldt denne