8. des.
kl. 10:00–15:00
Streaming, Nettbasert

I løpet av de 10 siste årene har transportsektoren vært igjennom en enorm utvikling. Nye mobilitetsløsninger, elektrifisering og e-handel har endret våre reisevaner ved hjelp av ny teknologi som IoT, sensorer, AI og sanntidsbehandling av store datamengder.

Meld meg på

Teknologi gjør det enkelt å introdusere og integrere nye transportformer slik at de reisende får et stadig bedre reisetilbud. For samfunnet gir teknologien muligheter til å påvirke reisevaner og bruken av hele transportsystemet slik at bærekraftsmål kan nås.

Men, for å utvikle mobilitetssystemet og ta i bruk nye løsninger raskt, må det legges bedre til rette for implementering etter at utviklings- og piloteringsfasen er over. Utviklingen gjøres i stor grad som et samarbeid mellom private og offentlige aktører som både har løsninger og reelle behov. Prosjektene finansieres av forsknings- og utviklingsprogram og med støtte fra politisk nivå. Til tross for dette tar det ofte lang tid å få ferdigutviklede systemer og tjenester i drift – for lang tid.

Under ITS Konferansen den 8. desember ønsker vi se på hva som skjer når prosjekter og pilotordninger har skrevet sluttrapporten og er ferdig evaluert – og millioner er brukt. Hvorfor implementeres ikke resultatene med en gang når det beviselig vil ha en positiv effekt hos kundene og bedre lønnsomheten hos leverandørene?

Hva kan vi lære av dem som lykkes, f.eks. det maritime området? Kan vi kapitalisere på at Norge for andre gang tar tredjeplassen på KPMGs liste over land som er klar til å ta i bruk automatiske kjøretøy? >>

Uten en klar plan hindres skalering og industrialisering – og dermed hindrer det Norge i å ta industrielle posisjoner internasjonalt.

Henger disse utfordringene sammen med innovasjonskultur, politikk, holdninger eller manglende vilje til forandring?

Det er flere måter å tilnærme seg utfordringen på. Under ITS Konferansen ser vi på dette fra flere vinkler. Vi starter med det politiske nivået før vi ser på finansiering, regulering, innkjøpsordninger og industri - og til slutt hva vi kan lære av andre?

Meld deg på konferansen og delta i diskusjonen!

Finn frem:

Lenke sendes i forkant til påmeldte
Skriv ut

Program

Møteleder gjennom hele dagen: Jenny Simonsen, ITS Norway

Åpningssesjon

10:00 - 10:05

Velkommen

Styreleder Hanne Nettum Breivik, ITS Norway

10:05 - 10:40

Ambisiøse på fremtidens vegne - hvordan skal vi få det til?

Leder i AUF, Astrid Willa Eide Hoem
Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark

10:40 - 11:00

Hvordan finansierer vi innovasjon og sikrer industrialisiering?

Områdedirektør Fridtjof Unander, Norges Forskningsråd

11:00 - 11:15

Pause

Policy, regulering, standardisering

11:15 - 11:35

Utvikling og nye løsninger - hvordan bidra til at anskaffelser ikke blir en barriere?

Seniorrådgiver Kjersti Berg, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

11:35 - 11:55

FoU og industrialisering – henger det sammen?

Seniorforsker og forretningsutvikler Thor Myklebust, SINTEF

11:55 - 12:30

Lunsjpause

Beyond pilots!

12:30 - 13:10

Hvordan skaper ITS-programmet i Statens vegvesen muligheter for industrialisering?

Statens vegvesen om mål for utviklingsarbeid - hva kan industrien forvente i årene som kommer.

Introduksjon
Programleder Martin Fredriksen, Statens vegvesen, ITS-Pilot programmet

Innovasjonsprosjekter knyttet til E8 Borealis
Sjefsingeniør Torgeir Vaa, Statens vegvesen

Innspill fra industrien
Rune Dragsnes, Triona
Ingar Arntzen, NORCE

13:10 - 13:30

Hvordan skal industrien overkomme barrierene og lykkes i Norge?

Administrerende direktør Håkon Volldal, Q-Free

13:30 - 14:00

Autonomous readiness index report 2020

Norway is ranked among the best for the third year in a row.
How do we keep our position on the podium?

Partner Richard Threlfall, Global Head of Infrastructure KPMG

14:00 - 14:10

Pause

What next?

14:15 - 14:45

Perfecting policy with pilots: Lessons learned from the US and Canada

Program Director Becky Steckler, Urbanism Next, University of Oregon

14:45 - 15:00

Konklusjoner og avrunding

Daglig leder Trond Hovland, ITS Norway

 • Kjersti Berg

  Seniorrådgiver

  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

  Kjersti Berg er seniorrådgiver i offentlig anskaffelsedivisjonen, DFØ. Kjersti har siden 2012 jobbet med fagområdet innovative offentlige anskaffelser, særlig hvordan mulighetsrommet i anskaffelsesregelverket kan utnyttes i større grad for å bidra til innovasjon.

 • Hanne Nettum Breivik

  Direktør marked og mobilitet

  Entur AS

  Hanne er styreleder i ITS Norway. Hun har mer enn 10 års variert erfaring innen kollektivtransport, i Entur og Ruter. Hun er en sentral aktør i de norske tiltakene for å effektivisere og utvikle tjenester for mer sømløs mobilitet og gjøre det stadig mer attraktivt å reise bærekraftig. Hanne var også medlem av strategigruppen i arbeidet med Transport 21.

 • Martin Andreas Fredriksen

  Senioringeniør

  Statens vegvesen Vegdirektoratet

  Programleder for ITS programmet. Senioringeniør i SVV, seksjonen for Transportdata.

 • Sondre Hansmark

  Leder

  Unge Venstre

 • Astrid Willa Eide Hoem

  Leder

  AUF

  Astrid er 25 år og kommer fra Kristiansund, der hun har vært folkevalgt for Arbeiderpartiet siden 2015. Astrid har vært nestleder i AUF siden 2018 og sentralstyremedlem siden 2016. Under AUF sitt landsmøte i oktober ble 25-åringen blir den yngste AUF-lederen siden Sissel Rønbeck i 1975. Astrid har vært medlem i AUF og Arbeiderpartiet siden 2009. Hun har også en bachelor i utviklingsstudier fra Universitetet i Oslo

 • Trond Harald Hovland

  Daglig leder

  ITS Norway

 • Thor Myklebust

  Senior researcher and Business manager, System Safety

  SINTEF Digital, avd Software Engineering, Safety and Security

  His experience is in assessment and certification of products and systems since 1987. Has worked for the National Metrology Service, Aker Maritime, Nemko and SINTEF. Myklebust has participated in several international committees since 1988. Member of safety (NEK/IEC 65), the IEC 61508 maintenance committee, stakeholder UL 4600 autonomous products and railway (NEK/CENELEC/TC 9). He is co-author of two books (The Agile Safety Case and SafeScrum) and published more than 250 papers and reports. Member of the Virgin Hyperloop international advisory board for safety and standardisation.

 • Jenny Simonsen

  Director of operations and new mobility

  ITS Norway

 • Becky Steckler

  Program Director

  University of Oregon

  Becky Steckler, AICP is the Program Director for Urbanism Next Center at the University of Oregon. In this role, Ms. Steckler manages and conducts technical research on the secondary impacts of emerging technologies – new mobility, e-commerce and urban delivery, and autonomous vehicles (AVs) – on land use, urban design, building design, transportation, and real estate and the implications of these changes on equity, health and safety, the economy, and the environment. She is a member of the Oregon Legislative Task Force on Autonomous Vehicles that made recommendations to the Oregon Legislature on enabling legislation for autonomous vehicles and is a member of the Santa Monica 2050 Advisory Board. She has over 20 years of project management experience, with a focus on land use, transportation, economic development, and strategic planning projects.

 • Richard Threlfall

  Global Head of KPMG IMPACT

  KPMG International

  Richard is KPMG’s Global Head of Infrastructure and Global Head of KPMG IMPACT covering sustainability, climate change and economic and social development. He has over 25 years’ experience in infrastructure policy, governance, strategy and financing, advising both public and private sector clients in the UK and overseas.
  He has a particular interest in climate change and sustainability, and in supporting the impending mobility revolution, promoting dialogue between the public and private sectors globally to maximise the social and economic benefits of autonomous vehicles, electric vehicles and mobility as a service.

 • Fridtjof Unander

  Områdedirektør Bærekraft og grønt skifte

  Norges forskningsråd

  Før han kom til Forskingsrådet i 2008, var Unander viseadministrerande direktør og fungerande administrerande direktør i Enova SF, eit statlig føretak med ansvar for energieffektivisering og fornybar energiprogram i Noreg. Tidligare har han arbeidd i ni år for International Energy Agency (IEA) i Paris, kor han var fungerande leiar for divisjon for energiteknologi og hovedadministrator. Han har også vore seniorforskar ved Institute for Energy Technology (IFE) i Noreg og gjesteforskar ved Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley

 • Torgeir Vaa

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen

  Torgeir Vaa er sjefingeniør i Statens vegvesen ved Seksjon for Transportstyring, divisjon Transport og samfunn. Vaa er utdannet sivilingeniør fra NTH, nå NTNU, og har lang fartstid fra SINTEF i to omganger, Trondheim kommune og Statens vegvesen. Han har vinterdrift som spesialfelt med særlig fokus på driftsmetoder og bruk av ny teknologi. Dette er erfaring han de senere årene har tatt med seg inn i ITS-programmet til Statens vegvesen, og arbeidet med innovasjonsprosjekter knyttet til E8 Borealis.

 • Håkon Volldal

  President & CEO

  Q-Free ASA

  Håkon Volldal, a Norwegian citizen, has held the position as President & CEO in Q-Free since August 2016. Prior to joining Q-Free, Volldal spent more than 12 years with Tomra Systems ASA where he held several senior positions such as Director M&A, VP Investor Relations, SVP Business Development, and finally Executive Vice President and Head of business area Collection Solutions. Volldal has also worked as a management consultant for McKinsey & Company. He graduated with a Master of Science degree in Industrial Economics and Technology Management from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, Norway.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Øker faren for storulykker i olje- og gassindustrien?

9. des.
kl. 08:30–10:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

9.–10. mars 2021

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Arena Fagseminar

11. mars 2021
kl. 10:00–15:30