30. nov.–1. des.

For 24. gang har Norsk forening for betongrehabilitering (NFB) gleden av å invitere deg til Betongrehabiliteringsdagene 2021 – en faglig og sosial møteplass for deg som jobber med betongrehabilitering, og etter ett veldig rart og turbulent og lite sosialt 2020, så er vi så KLARE for å møtes igjen i 2021! NFB inviter derfor til to dagers storslått festkonferanse på The Hub, og vi håper at vi ser ditt blide ansikt atter en gang på Betongrehabiliteringsdagen 2021, så sett av datoen i kalenderen allerede i dag.

Meld meg på

Betongrehabiliteringsdagene samler aktører fra hele bransjen – byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører, og nå er det på tide å melde seg på. Styrk ditt nettverk og hold deg faglig oppdatert, så vi sees på Betongrehabiliteringsdagene 2021!

Årets program er straks klart, og for ett knallbra program det blir!

Muligheter for utstilling
Det vil være anledning for leverandører, entreprenører og rådgivere å ha utstilling (postere) av produkter og tjenester.
Poster-utstilling forutsetter minst én betalende deltaker fra firmaet.

Utstilling:
Bedriftsmedlem, kr 7200,- (+ MVA kr 1800,-)
Ikke medlem, kr 8400,- (+ MVA kr 2100,-)

Skriv ut

30. November - Dag 1 - Programmet er tentativt og forandringer kan forekomme

Møteleder Yngres Betongnettverk

09:30 - 09:45

Velkommen

Paul Stavem, leder NFB styre

09:45 - 10:15

Åpning ved Byråd Arild Hermstad, Oslo Kommune

10:15 - 10:50

Bergen Rådhus - Rehabilitering

  • Ark. Erling Viksjøs patenterte "Naturbetong"

Ranveig Laastad og Jørgen Algerøy, Betong Consult AS

10:50 - 11:10

Pause

11:10 - 11:40

Sirkulære bygg

Ida Winge Andersen, Rebulding AS

11:40 - 12:10

Corrosion in pretensioned girders: critical areas and factors influencing durability

Magdalena Osmolska, OsloMet

12:10 - 12:25

Pause

12:25 - 13:00

Godkjenning av utenlandske fag- og svennebrev

  • Fordeler, ulemper og veiledning til å søke om godkjenning til utenlandske fag- og svennebrev

Silje Molander og Szymon Pawel Wylega, Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT)

13:00 - 14:00

Lunsj

Møteleder Andreas Sjaastad, Yngres Betongnettverk

14:00 - 14:30

Acoustic emission monitoring - safe bridge operation despite the risk of wire breaks in tendons

Steffen Marx, Technische Universität Dresden and Marx Krontal Partners, Germany

14:30 - 14:50

Prøvefelt med katodisk beskyttelse av armert tilfluktsromdekke

  • Overraskende funn

Pål Ødegård Hanssen, Ødegård & Lund AS

14:50 - 15:05

Pause

15:05 - 15:25

Hydro Husnes - Rehabilitering av Potroom B

Magnus Ulfsnes, Consolvo AS

15:25 - 15:45

Kost - nytte i betongrehabiliteringsprosjekter

Halvor Winsnes, Multiconsult

15:45 - 15:55

Pause

15:55 - 16:15

Hammerstadgata 21 - Alle typer skader

Ingvar Røang, Thorendahl AS

16:15 - 16:45

Rehabilitering av Italienske bruer

17:00 Slutt Dag 1

19:00 - 19:30

Aperitiff

19:30 - 23:55

Festmiddag

01. Desember - Dag 2

Møteleder Ida Malene Sommerstad, Yngres Betongnettverk

09:15 - 09:45

Kan vi fortsette å knuse betong? Lilleaker, fra kontor og kjøpesenter til flerfunksjonell bystruktur

Bæresystemer av betong utgjør et vesentlig klimapotensiale ved totalrehabilitering av eksisterende bygningsmasse. - Er det gjennomførbart å levere morgendagens bygningsstrukturer uten å rive eksisterende bæresystemer? - Hvilke utfordringer og muligheter finnes når området har en eier med langsiktig perspektiv?

09:45 - 10:05

Inspeksjon av bruer med alkalireaksjoner - Felt- og laboratorieundersøkelser

Eva Rodum, Statens vegvesen

10:05 - 10:25

Hvordan påvirker alkalireaksjoner bruenes lastsituasjon og kapasitet?

Kathrine Mürer Stemland, Institutt for konstruksjonsteknikk - NTNU

10:25 - 10:45

Pause med utsjekk

10:45 - 11:15

Kapping og flytting av Tjeldsundbrua

  • Reparasjoner etter skader fra alkalireaksjoner

Roy Antonsen Statens Vegvesen

11:15 - 11:35

Erfaring ved bruk av drone til bruinspeksjon

Karl Henning Barmen, Dr. Ing. Aas-Jakobsen AS

11:35 - 12:30

Lunch

12:30 - 12:50

Brent leire som sementerstatning – egenskaper og muligheter

Harald Justnes, SINTEF Community

13:25 - 14:00

Kloridinfisering av betong med eksponeringsklasse XD3

  • Anbefalinger for prosjektering av garasjeanlegg

14:00 - 14:35

Rehabilitering av den gamle Den Amerikanske Ambassade

14:35 Avslutning

15:00 Slutt

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet: Utvikling av bærekraftige betongprodukter

29. sep.
kl. 18:00–20:00
Betong Øst AS avd Hamar, INGEBERG