21. mars
kl. 09:00–15:00

Norsk Betongforenings lokalgruppe i Narvik og Norsk forening for betongrehabilitering inviterer til Betongfagdagen i Narvik torsdag 21. mars. Betongklyngen N3C har bistått i planlegging og gjennomføring av arrangementet, og inviterer også sine medlemmer til samlingen.

Meld meg på

Dette er blitt et tradisjonsrikt arrangement som vi har bidratt med i en årrekke og er det betongfaglige høydepunktet under Vinterfestuka.

Programmet

Et variert og spennende program som tar opp aktuelle temaer som:

 • Betong og estetikk med presentasjon av nasjonale turistveger
 • Marine konstruksjoner i betong med innlegg fra Kværner og Statens Vegvesen
 • Betong og miljø sett opp mot nytt EU direktiv med innlegg fra NORCEM og MAPEI
 • Betong i kaldt klima med innlegg fra Betongklyngen N3C og Betongelementforeningen
 • Sprøytemørtel og katodisk beskyttelse med innlegg fra Vegdirektoratet
 • Yngres Betongnettverk

Tradisjonen tro samles mange til "Moslings Aften" onsdag 20. mars med middag og konsert i Lokstall 1 i Narvik. Vi har forhåndsbooket et antall billetter og da dette arrangementet alltid blir raskt utsolgt, er det lurt å være tidlig ute med å booke.

Mer info om Vinterfestuka, billetter, program med mer, finnes på www.vinterfestuka.no.

Mer info om hoteller, overnattingsmuligheter finner du på http://www.visitnarvik.no.

Skriv ut

19:00 - 23:00

Moslings Aften

Torsdag 21. mars – Program

Tommy Cielicki

09:00 - 09:15

Velkommen til Narvik

Grete Rolandsen Multiconsult og Espen Kurås, FABEKO

Betong og estetikk

09:15 - 09:45

Presentasjon av Nasjonale turistveger

Nasjonal attraksjon med internasjonalt gjennomslag.

Trine Kanter Zerwekh, Seniorrådgiver med ansvar for profilering og reiselivskontakt, Statens Vegvesen Turistvegseksjonen

Marine konstruksjoner i betong

09:45 - 10:15

Presentasjon av Øymerd-prosjektet – havfarm i betong

Samarbeidsprosjekt mellom Kværner, Bemlotek og Gratanglaks/Kleiva Fiskefarm.

Hans Petter Mølmen Executive Vice President, Concrete and New Solutions, Kværner

10:15 - 10:45

Bæreevneklassifisering av bruer i riks – og fylkesvegnettet

 • Orientering om pågående arbeid med bæreevneklassifisering av samtlige bruer i riks og fylkesvegnettet
 • Gamle forskriftslaster for trafikklaster og brunormaler
 • Bæreevneklassifisering av eksisterende brumasse
 • Inntrykk/kunnskap om bestandighet for bruer basert på informasjon om eksisterende brumasse fra bruforvaltningssystemet Brutus

Knut Grefstad, Sjefingeniør Bruseksjon SVV Vegdirektoratet

10:45 - 11:00

Pause, benstrekk, mingling

Marine konstruksjoner i betong (forts)

11:00 - 11:30

Marine konstruksjoner i betong

11:00 - 11:30

Sprøytemørtel og katodisk beskyttelse

Betongrehabilitering er et viktig fokusområde for Statens Vegvesen. I 2017 ble det startet et FoU-prosjekt «Bedre bruvedlikehold» som har som mål å utvikle verktøy for å kunne kartlegge og vurdere tilstand til bruer og spesifisere hvilke tiltak som skal iverksettes. Hør mer om forsøksprogrammet og forsøksfelt ved Tjeldsundbrua fra Karla.

Karla Hornbostel, Senioringeniør, Seksjon-Tunnel, geologi og betong, Statens Vegvesen vegdirektoratet

Betong og Miljø

11:30 - 12:00

Betong er for verdifull til å kastes» Er det er mulig å fjerne all deponering av betongrester og avf

 • Er det er mulig å fjerne all deponering av betongrester og avfall fra betongproduksjon

Dan Arve Juvik, Prosjektleder Concrete Industry MAPEI

12:00 - 12:30

NORCEMs nullvisjon. Er det mulig å redusere karbonutslippet for betongprodukter til null?

Kjell Skjeggerud, Head of Development and Application, NORCEM/HeidelbergCement Norhern Europe

12:30 - 13:00

Lunsj

Betong i kaldt klima

13:00 - 13:30

Hvorfor er industriell bygging med elementer løsning i arktisk

John Erik Reiersen, daglig leder Betongelementforeningen

13:30 - 14:00

Betongklyngen N3C – Hva skjer i betongklyngen N3C kaldt klima

 • Presentasjon av aktiviteter og modell for idefangst og idebearbeiding

Geir Frantzen, Prosjektleder

14:00 - 14:15

Pause, benstrekk, mingling

14:15 - 14:30

Presentasjon fra Yngres Betong Nettverk

Andreas Sjaastad, Betongteknolog Veidekke Entreprenør AS

14:30 - 15:00

Oppsummering og avslutning

Tommy Cielicki, Grete Rolandsen og Geir Frantzen

Samarbeidspartnere

 • Norsk for betongrehabilitering
 • FABEKO

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: