11. mars
kl. 09:00–13:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Selv om vi ikke kan møtes fysisk så skal vi allikevel møtes, for vi kjører i gang med Betongfagdagen 2021 digitalt! Dette tradisjonsrikt arrangement som har vært i en årrekke og som har vært et betongfaglige høydepunktet under Vinterfestuka, ble jo ikke gjennomført i 2020, men nå er vi klare igjen. Det er satt sammen ett veldig bra program som kommer til å bli gjennomført på Teams, så meld deg på, ta med kaffekoppen og kos deg med masse interessant betongprat.

Meld meg på

Betongfagdagen arrangeres i samarbeid med Norsk Betongforenings lokalgruppe i Narvik og Norsk forening for betongrehabilitering.

Betongklyngen N3C har bistått i planlegging og gjennomføring av arrangementet, og inviterer også sine medlemmer til samlingen, og årets program er variert og spennende:

- Tyngre bruvedlikehold mot fremtiden – sikrere bruer – mer klimavennlig- mer igjen for pengene
- Sirkuleringshjulet fortsetter å rulle
- NORCEMs nullvisjon – Brevik CCS
- Temperatur i transport - Resultater og målinger fra forstudie i N3C
- Regelverksutvikling i EU som påvirker betongbransjen i Norge
- Innovative Offentlige anskaffelser

Velkommen skal du være!

Skriv ut

Program Torsdag 11. mars Del 1

Velkommen til Betongfagdag

09:00 - 09:05 Åpning/ innledning
Jan Eldegard Hjelle, FABEKO og Geir Frantzen, Betongklyngen N3C

Betongrehabilitering og oppgradering
09:05 – 09:45 “Tyngre bruvedlikehold mot fremtiden” – sikrere bruer – mer klimavennlig- mer igjen for pengene
- Betongrehabilitering er et viktig fokusområde for Statens Vegvesen, Roy Antonsen, fortelle mer om verktøy som er utviklet for å kunne kartlegge og vurdere tilstand til bruer og spesifisere tiltak som skal iverksettes for fremtiden.
Roy Antonsen, Statens vegvesen

09:45 – 09:55 Pause/spørsmål

Betong og Miljø
09:55 – 10:15 CIRCULUS bærekraftig betonggjenvinning
Gjennom CIRCULUS søker nøkkelaktører innenfor betong- og avfallsbransjen å få frem ny kunnskap som vil gi økt ombruk, gjenvinning og lavere miljøfotavtrykk for betongkonstruksjoner i et livsløpsperspektiv.
Hør Leif Gunnar fortelle mer om status i arbeidspakkene.
Leif Gunnar Hanssen, prosjektleder, UIT Norges Arktiske Universitet

10:15 - 10:35 «Sirkuleringshjulet fortsetter å rulle»
- Nye muligheter for gjenbruk av materialer med Re-con Zero teknologi.
Thomas Beck, MAPEI

10:35 – 10:50 «NORCEMs nullvisjon – Brevik CCS»
- Hva betyr det for betongens miljøprofil?
Kjell Skjeggerud, NORCEM/Heidelberg Cement Norhern Europe

10:50 – 11:00 Pause/spørsmål

Program Del 2

Nytt fra Narvik

11:00 – 11:25 «Temperatur i transport»
- Resultater og målinger fra forstudie i N3C. I forstudien er det utført praktiske målinger på transport av fersk betong i kaldt klima. Det har blitt fokusert på transport med trommelbil, helikoptertobbe og betongpumpe. Målingene har blitt analysert og vurdert ved bruk av simuleringsprogrammet B4Cast og Herdekassemålinger av forskjellige aktuelle resepter.
Isak Langås, SSINTEF Narvik

11:25 - 11:50 UIT- Nytt fra UIT, hovedoppgaver, pågående prosjekter etc.

11:50 – 12:05 Pause/spørsmål

Rammebetingelser og virkemidler
12:05 – 12:20 Regelverksutvikling i EU som påvirker betongbransjen i Norge
EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftige aktiviteter legger grunnlaget for bedre informasjon til finansmarkedene om hvor bærekraftig en aktivitet er. Dette skal forhindre grønnvasking og vri kapitalen i en mer bærekraftig retning. Kort innføring i dette regelverket.
Kristian Ruth, Bærekraft - Finans Norge

12:20 - 12:35 Innovative Offentlige anskaffelser
Det offentlige gjør innkjøp for nesten 600 milliarder årlig, og det er både samfunnsnyttig og smart å bruke en større del av disse milliardene til å etterspørre morgendagens bærekraftige løsninger. Nasjonalt program for leverandørutvikling sin oppgave er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Informasjon om virkemiddel som skal stimulere til økt innovasjon i offentlig sektor.
Anita Skog, NHO Nordland

Rammebetingelser og virkemidler forts.

12:35 - 12:50 ARENA Pro
Betongklyngen N3C har planer om å søke opptak i ARENA Pro for å etablere klyngen som en nasjonal innovasjonsarena. Arbeidet skal skje i samarbeid med bransjeforeningene og vil gi inntil 30 mill kr fra klyngeprogrammet, og finansiering i ytterligere 5 år for å modne klyngen. Hør mer om planene. Geir Frantzen, Betongklyngen N3C

12:50 – 13:00 Pause/spørsmål

Yngres Betong Nettverk
13:00 – 13:10 YBN – Yngres Betong Nettverk Om YBN Narvik og planer for YBN Troms og Finnmark
Lasse Trøyte og Martin Skjerve Dyvesveen

13:10 – 13:20 Oppsummering/spørsmål

Samarbeidspartnere

  • Betonglementforeningen
  • Fabeko
  • N3C Betongklyngen
  • Yngres betongnettverk

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Vårsleppet 2021

11. mars
kl. 15:45–17:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Legionelladagen 2021

18. mars
kl. 09:00–14:00
Zoom, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas

23.–25. mars
Microsoft Teams, Nettbasert