NETTBASERT

Best Value er en filosofi som bidrar til å skape verdier for alle parter i et prosjekt – uten ensidig å fokusere på pris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder.

Meld meg på

Beskrivelse

Best Value-filosofien er basis for en prosjektstyringsmetode som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon.

Dette nettkurset gir deg en god forståelse for Best Value filosofien og du vil tilegne deg grunnleggende kunnskaper for å gjennomføre en vellykket vurderings/tilbudsfase, konkretiseringsfase og total prosjektgjennomføring.

Kompetansen du tilegner deg ved å gjennomføre dette kurset gir større sannsynlighet for å vinne anbudskonkurranser, spesielt de som benytter Best Value Procurement (BVP).

Du trenger ingen forkunnskaper om Best Value for å delta. Kurset gjennomføres på engelsk og er videobasert. Normalt trengs 2,5 time for å gjennomføre hele kurset, og det avsluttes med en quizbasert online-prøve. Ved bestått prøve får du en Best Value B-sertifiseringsbevis og blir registrert i en kursholderdatabase over sertifiserte personer.

Kurset er utviklet av nederlandske Best Value Experts Academy. og gjennomføres i samarbeid med NITO, RIF og EBA.

Best Value Experts Academy har lang erfaring som rådgivere for leverandørsiden i BVP-anbudskonkurranser.

Mer informasjon og registrering hos NITO

Du kan lese mer om BVP hos DIFI

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert