16.–18. okt.

Ved gjennomført kurs mottar du B-sertifisering, denne sertifiseringen krever fem halve dagers trening.

Meld meg på

Beskrivelse

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A+ sertifisering for gjennomføring av de første BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører..

Kurset avholdes på engelsk.

Kursinnhold

  • Daypart 1: Philosophy and background of Best Value
  • Daypart 2: Preparation phase
  • Daypart 3: Award phase (including practicing with a case
  • Daypart 4: Clarification phase
  • Daypart 5: Execution phase

Kurset gjennomføres i samarbeid med RIF,NITO og DIFI.

Mer informasjon og påmelding. Dette kurset er fullt, men plasser ledig i November.

Mer informasjon og påmelding November- kurs

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: