11. feb.
kl. 18:00–20:00
Typhonix AS, BRYNE

Typhonix utvikler og selger lavskjærs ventiler, pumper og annet separasjonsvennlig prosessutstyr for en mer kostnadseffektiv og renere oljeproduksjon. Bli med på bedriftsbesøk og hør mer om bedriften og teknologiene.

Meld meg på

Beskrivelse

Avdelingsfagrådet i Stavanger inviterer til besøk hos Typhonix.

Lavskjærs prosessering kan innebære fordeler for oljeindustrien som:

• Redusert miljøpåvirkning ved hjelp av mindre utslipp av oljerester i produsertvannet

• Lengre levetid på modne felt ved hjelp av høyere separasjonseffektivitet og økt kapasitet for håndtering av produsertvann.

• 20-40% redusert størrelse og fotavtrykk på nye prosessanlegg.

• Høyere produksjonsrater ved hjelp av mer effektiv separasjon

I de fleste prosessanlegg for oljeproduksjon vil en finne kilder til uønsket turbulens og emulsjoner mellom olje og vann. Hovedprinsippet bak lavskjærsprosessering er forebygging av separasjonsproblemer gjennom reduksjon av skjærkrefter i ventiler og pumper.

Vi får en presentasjon av bedriften og en gjennomgang av bedriftens teknologier.

Bedriften ligger på ca. 30 minutters gåavstand fra Bryne stasjon og vi oppfordrer deg å bruke kollektivtrafikk eller å samkjøre med en kollega.

Finn frem:

Adresse: Robotvegen 8, 4349 Bryne