22. juni
kl. 17.00–21.00

Tekna Helgeland ønsker velkommen til besøk hos Statkrafts anlegg i Korgen.

Meld meg på

Beskrivelse

Røssåga-kraftverkene utnytter fallet mellom Røssvatnet, Stormyrbassenget og Korgen, Røssvatnet har et magasinvolum på 2,35 milliarder kubikkmeter og er Norges nest største innsjø i overflateareal.

Utbyggingen av Røssåga-kraftverkene berører kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Grane. Utbyggingen, som pågikk på 1950- og 1960-tallet, var historisk knyttet opp mot driften av Norsk Jernverk i Mo i Rana og aluminiumverk i Mosjøen.

En større rehabilitering og nybygging sto ferdig ved Røssåga-kraftverkene i oktober 2016. Rehabiliteringen og utvidelsen startet våren 2012 og er blant de største vannkraftprosjektene i Norge på 2000-tallet. Den totale kapasiteten i Nedre Røssåga er økt fra 250 MW til 350 MW. Total årlig produksjon øker med ca. 200 GWh til omtrent 2 150 GWh, tilsvarende behovet til mer enn 100 000 norske husstander. Nye vannveier ble delvis drevet med tunnelboremaskin, for første gang i Norge på flere tiår.

Prosjektet hadde en positiv miljøeffekt. Parallelt med at kraftproduksjonen økte, ble forholdene for laks og sjøørret i Røssåga forbedret. Elva fikk blant annet tilbake en lakseførende strekning som står for 30 prosent av gytegrunnlaget i hele Røssåga-vassdraget.

Program:

Begrenset antall deltakere! Avbestill i god tid hvis du ikke kan, slik at en på ventelisten kan få være med i stedet.

Møt opp i god tid!

  • 17:00: Oppmøte, administrasjonsbygningen til Statkraft
  • Presentasjon av virksomheten - Røssåga-kraftverkene
  • Sikkerhetsinstruksjon
  • Befaring av anlegget
  • Etter besøket: lett servering
  • 21:00 Avslutning

Forelesere: Ansatte hos Statkraft

Finn frem:

Oppmøte administrasjonsbygningen til Statkraft

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: