18.–19. nov.

Lær hvordan du og din organisasjon kan jobbe med transformasjon og ta en lederskapsrolle i å skape en bærekraftig og rettferdig fremtid.

Meld meg på

På dette kurset får du kunnskap, innsikt og verktøy som tilrettelegger for at du og din virksomhet kan øke endringstakten i arbeidet deres med bærekraft og lede an på veien mot bærekraftige løsninger.

Hvordan nå bærekraftsmålene:

Mange er gode på bærekraft. Du og din organisasjon har antageligvis ambisiøse mål for klima og bærekraft. Samtidig krever de internasjonale bærekraftsmålene og Parisavtalen transformasjoner vi ikke har sett maken til. Den gode nyheten er at for å nå disse målene trenger vi ikke nødvendigvis å gjøre helt nye ting: Ofte trenger vi ganske enkelt å tilnærme oss tingene vi allerede gjør på en ny måte.

Forankret i nyskapende forskning:

Med forankring i nyskapende forskning gir dette kurset deg kunnskap og innsikt i hva transformasjon til bærekraft innebærer og hvordan du kan lede dyp og varig endring som er både bærekraftig og rettferdig.

Kurset gir deg følgende utbytte:

 • Nye perspektiver på bærekraft, klima og transformasjon.
 • Du ser løsninger som er mer integrert, der de teknologiske endringene blir satt i sammenheng med de sammfunnsmessige og menneskelige sidene av endring .
 • Verktøy til å designe prosjektene din for bærekraft.
 • Verktøy for å bringe frem transformativt lederskap hos deg selv og andre.
 • Forståelse for mennesker som klimaløsninger og bærekraftsldere, og hva det betyr for din organisasjon/virksomhet.
 • Forstålese for hva transformasjon er og hvordan din organisasjon kan lede transformasjon til bærekraft.
 • Ny innsikt i hvordan du kan jobbe med bærekraft på en slik måte at det henter ut det største potensiale for dyp og varig endring.

Hvem bør delta:

Dette kurset er for alle som ønsker å utforske hva transformasjon betyr i praksis og bli bedre på å utforme, integrere og lede bærekraftsarbeidet i et prosjekt, i en gruppe eller i en organisasjon. Kurset passer for alle nivå og for folk med ulik erfaringsbakgrunn, som er interessert i klima og bærekraft. Om du arbeider i det private, det offentlige, med teknologi, med undervisning, som forsker, i frivillig sektor, eller media og kultur, oppfordrer vi deg til å melde deg på. Det er en fordel å ha flere deltagere fra samme organisasjon.

Undervisningsform:

Kurset er interaktivt og består av en kombinasjon av forelesninger med tilhørende øvelser og samtaler. Du vil som deltager bidra med dine innsikter underveis. Programmet er lagt opp til at læringen er både praktisk og erfaringsbasert. Ingen forkunnskaper kreves.

Verden står overfor krevende sosiale og miljømessige utfordringer. COVID-19-pandemien og de mange effektene av denne globale krisen minner oss på hvor integrerte både problemene og også løsningene er.


Meld meg på

Se program


Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter.

Les mer om Tekna premium her!
Skriv ut

AGENDA

Kurset er interaktivt og består av en kombinasjon av forelesninger med tilhørende øvelser og samtaler. Du vil som deltager bidra med dine innsikter underveis og programmet er lagt opp til at læringen er både praktisk og erfaringsbaser. Ingen forkunnskaper kreves. Programpunktene blir ikke nødvendigvis fulgt kronologisk men tilpasses gruppens dynamikk og behov.

Del 1: Transformasjon i en verden i krise: hvordan kan vi lykkes?

 • Bakteppet: Klimaendringer og bærekraftsomstillinger.
 • Forgrunnen: overlappende og komplekse utfordringer og hvorfor vi må håndtere disse på en ny måte.
 • Hvorfor transformasjon.
 • Et skille: Tekniske problemer og adaptive utfordringer.
 • Tilnærmingen: De tre sfærer for transformasjon.

Del 2: Transformasjon: Fra forståelse til handling

 • Integrert tilnærming til transformasjon til bærekraft.
 • Se nye løsninger: kunne ta perspektiver.
 • Hva er de målbare resultatene og praktiske løsningene?
 • Å engasjere seg i systemendringer: hvilke skift må til?

Del 3: Skape dyp og varig endring

 • De tre sfærer for transformasjon som rammeverk for handling.
 • En helhetlig tilnærming i bærekraftsarbeidet.
 • Hvorfor mennesker er avgjørende for transformativ endring.
 • Verdibasert strategi for transformative endring.
 • Hvordan kan vi skalere endring.

Del 4: Transformativt lederskap

 • Å lede transformasjon og være en transformativ leder.
 • Kobling mellom personlig transformasjon og samfunnstransformasjon.
 • Hvordan skape et rom for transformasjon i din organisasjon og legge til rette for det transformative potensiale i deg selv og andre.
 • Karen O'Brien

  Professor

  UiO - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

  Professor Karen O'Brien har i mer enn 30 år vært i forskningsfronten med sitt banebrytende arbeid knyttet til klimaendringer, og temaer som tilpasning, sårbarhet, og transformasjon.

  Hun er blant verdens mest siterte forskere innen sitt felt og en inspirerende foredragsholder og mentor. I en årrekke har hun vært en sentral bidragsyter i FNs klimapanel. Karen er samfunnsgeograf og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, ved Universitetet i Oslo, og med-gründer i selskapet cCHANGE.

 • Dina Hestad

  Rådgiver forskning og analyse

  cChange

  Dr. Dina Hestad har over 10 års erfaring med å jobbe med organisasjoner innen offentlig, privat og ideell sektor med å promotere klimatilpasning og transformasjon, blant annet for regjeringen i Marshall Øyene, FNs Utviklingsprogram og med norske bedrifter. Hun har en doktorgrad i geografi og miljø fra Universitetet i Oxford hvor hun studerte rollen til bærekraftig entreprenørskap i å bringe fram bærekraftstransformasjoner i byer. Dina jobber i cCHANGE.

  Med seg i dette kurset har Karen og Dina sitt team i cCHANGE: et Oslo-basert selskap som har som mål å fremme bærekraftig og rettferdig transformasjon i verden. cCHANGE ligger i skjæringsfeltet forskning og praksis og tilbyr samarbeid og samskaping, kunnskap, analyser, rådgivning, verktøy, kurs og foredrag for individer og organisasjoner som er interessert i og som ønsker å lede transformasjon til bærekraft. Teamet har lang erfaring med innovativt samarbeid med aktører innen privat og offentlig sektor, utdanning, forskning, sivilt samfunn, og kunst, i Norge og internasjonalt.

Registrering fra kl. 0830 dag 1.
Oppstart kurs kl. 0900 begge dager.
Slutter begge dager kl. 1600.

Det vil bli lagt inn jevnlige pauser underveis.
En time settes av til lunsj begge dager.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Det er rehabilitert, men det lekker fortsatt

26. okt.
kl. 12:00–15:00
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Tarmbakterier: Hvordan påvirker de helsen vår

5. nov.
kl. 11:30–13:00
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Urban overvannshåndtering i et framtidig våtere og villere klima

9. nov.
kl. 12:00–15:30
Streaming, Nettbasert