Velkommen!

Tekna har gleden av å invitere deg til en inspirerende fagkonferanse om avfallsteknologi. Her setter vi fokus på de gode teknologiske løsningene for å håndtere avfallsressursene i en grønn og sirkulær økonomifremtidens avfallsproblemer

Innholdsrikt program

Fra uhåndterlig skrot til verdifull ressurs. Teknologioverføring mellom bransjer, krav og mål i EUs New Green Deal uløselige regnestykker og inspirasjon fra utlandet står på programmet.
Møt kolleger fra bransjen, få innsikt i spennende caser og lær av suksesshistoriene.

Hvem passer konferansen for?

Jobber du med håndtering av avfallsressurser i kommunal eller privat sektor, er denne konferansen skreddersydd for deg. Konferansen har hovedfokus på plast, batterier, bygg og skip, men det som skjer her har store synergier også for andre avfallsressurser.

Samarbeidspartnere

Bærekraftsmål

  • Bærekraftsmål 17