Hopp til innhold
26.–27. okt.

Årets møteplass

Tekna har på initiativ fra bransjene utviklet en konferanse som er ment som en møteplass for dem som jobber innen avfallsteknologi og gjenvinning.

For å løse morgendagens avfalls- og ressursutfordringer så må bransjene samarbeide om de gode løsningene. Skal vi skape en bærekraftig fremtid kan vi ikke fortsette som før!

Hva skjer på årets konferanse?

Hvordan håndterer vi gjenbruk fra avfall i en bransje til verdier i en annen bransje? Vi ser på teknologioverføring fra bransjer til bransjer og også hvordan dette håndteres i den tredje verden.

Konferansen har hovedfokus plast, batterier, bygg og skip, men det som skjer her har store synergier også for andre avfallsressurser.

Hvem deltar?

Konferansen passer alle som er interesserte i sirkulærøkonomi og avfall som både problem og ressurs, uansett om du arbeider i bransjen, eller f.eks i en bedrift som ser etter måter å nå sine miljømål.

Dette er en flott mulighet til å møte andre fra avfallsindustrien, automasjon, mekanisk industri og miljøteknikk.