Sammen med ITS Norway, Universitetet i Sørøst-Norge og SINTEF inviterer Kystverket til en aktiv workshop der vi sammen skal lære av våre tidligere prosjekter, og peke ut hvilke teknologier som blir viktige framover. Vi inviterer industrien til å utfordre myndigheter og akademia.

Meld meg på

Workshopen er en del av det norske forskningsprosjektet ISTS Intelligent Ship Transport System, ledet av SINTEF Ocean.

Hold av datoen!

FNs sjøfartsorganisasjon IMOs rammeverk for e-Navigasjon og satsing på Maritim ITS og maritim autonomi skyter nå fart. Hvordan kan norske aktører bidra til effektiv, sikker og bærekraftig sjøtransport ved bruk av de nye mulighetene som teknologi og digitalisering gir? Nye standarder tas nå i bruk – digitale seilingsruter (S-421), detaljerte dybdedata (S-102), navigasjonsvarsel (S-124), og vær/metocean varsel i nye tjenester.

Gjennom innledninger og felles bidrag i workshops vil vi får et klarere bilde av:

  • Hvordan kan vi sammen skape og formidle bedre navigasjon for fremtidens innovative sjøfart?

  • Hvordan kan vi bidra til internasjonale standarder som støtter effektiv ruteplanlegging og trygg seilas?

Mer detaljer om opplegg for dagen fremgår av programfanen.

Last ned flyer om workshopen her (PDF)

Finn frem:

Møterom angis på stedet
Skriv ut

Foreløpig program, med forbehold om endringer

Onsdag 2. februar

Middag - get-together, ca kl 1800

Skriv inn deltakelse i påmeldingsskjema.

Torsdag 3. februar

09.00 - 10.00

Plenum

Introduksjon ved kystdirektøren og Norges forskningsråd

10.00 - 12.00

Workshop - der vi diskuterer to tema

Gruppe A - bedre harmonisering av innsats

Hvordan kan vi best mulig organisere oss for å oppnå autonomi?
Hva kan vi lære av tidligere prosjekter og initiativer om drivere og barrierer for produktivt samarbeid?

Gruppe B - Informasjonstjenester for navigasjon

Vi skreddersyr digital informasjon til navigatører ut fra valgt rute, og bygger tjenestene på internasjonale standarder.
Hvor er vi nå og hvor skal vi?

12.00 - 12.45

Lunsj

12.45 - 13.45

Plenum

Deling av resultater fra de to gruppene

13.45 - 14.00

Konklusjoner fra workshop

Felles "statement"

Samarbeidspartnere

  • Kystverket
  • SINTEF
  • Universitetet i Sørøst-Norge

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

10.–11. mai

Samferdsel, infrastruktur og areal

Vann, avløp og nye rettsregler 2022

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

13.–14. sep.