13. feb.
kl. 18.00–20.30

Styret i Tekna Telemark avdeling inviterer sine medlemmer til årsmøte og bedriftsbesøk på Yara Forskningspark i Porsgrunn.

Meld meg på

Beskrivelse

Yara International ASA er verdens største leverandør av mineral-gjødsel og bidrar til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning. Selskapet har over 17.000 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land.

Yara Porsgrunn er Europas største produksjonsenhet for fullgjødsel basert på nitrofosfatprosessen.

Yara Technology Centre (YTC) i Porsgrunn har ca. 100 ansatte og holder til i Herøya Forskningspark. YTC har hovedansvaret for utvikling av produktene, samt utvikling av eksisterende og nye produksjonsprosesser.

Tekna vil få en omvisning på NPK pilot som er en miniatyr fullgjødsel fabrikk for å kvalifisere råvarer, utvikle prosess og målingsmetoder.

Etter bedriftsbesøket vil det bli årsmøte som avsluttes med bevertning.

Dagsorden for årsmøtet:

  1. Åpning av møte. Valg av ordstyrer, protokollfører og 2 medlemmer som underskriver protokollen.

  2. Årsberetning 2022

  3. Regnskap 2022

  4. Avdelingskontingent – uendret

  5. Budsjett 2023

  6. Valg

Oppmøte ved Herøya Industripark, Hydrovegen 55, Porsgrunn.

Alle må registrere seg og vise legitimasjon hos Vaktsentralen. Møt gjerne opp kl. 17.45. Hovedresepsjonen og vaktsentralen har samme adresse, men vaktsentralen ligger til høyre når dere kommer opp på plassen foran hovedresepsjonen.