Velkommen til årsmøte og seminar med Tekna Realfagslærerne 11. – 12. mars 2022 på Quality Hotel Grand, Kongsberg.

Meld meg på

Seminar Her får du med deg: - Omvisning i sølvgruvene i Kongsberg - Aktuelle bedriftsbesøk - Fagpolitiske foredrag og diskusjoner - Tre rettes seminarmiddag

Begrenset antall plasser Det er begrenset antall plasser, og du vil etter påmeldingsfristen 18. februar kl.12 få beskjed om hvorvidt du får delta. Påmeldingsfrist: Tirsdag 18. februar kl.12. MERK: Selv om du får en kvittering på påmelding, så gjelder ikke det som endelig bekreftelse på plass. Beskjed om du faktisk har fått plass får du etter påmeldingsfristen. Vi forbeholder oss retten til å velge ut deltakere ved overtegning da vi trenger variasjon i deltakermassen, og yrkesaktive realfagslektorer eller lektorstudenter i realfag. Nye realfagslærere som vil bidra på årsmøte blir prioritert.

Årsmøte

Innsending av saker: I vedtektene skal saker som ønskes behandlet, være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avvikles. Sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt deltakerne på e-post senest 2 uker før møtet.

Reiseutgifter Hvis du ikke har tatt i bruk Teknas digitale reiseregningsløsning for tillitsvalgte, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen på  reise@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen.

Skriv ut

Fredag 11. mars

12.25 - 12.30

Oppmøte på Kongsberg jernbanestasjon, for deretter transport til bedriftsbesøk

13.00

Bedriftsbesøk Kongsberggruppen

Besøk på Kongsberggruppens avdeling for komposittmaterialer – Kongsberg Defence and Aerospace. Denne bedriften produserer høyteknologiske produkter innen komposittmaterialer både for sivilt og militært bruk. Se for øvrig bedriftens hjemmeside.

14.10

Transport til hotellet

14.30

Liedutvalgets innstilling –

Hva kan vi forvente oss?

Aktuell foredragsholder

16.00

Besøk og omvisning i sølvgruvene i Kongsberg

19.30

Middag

Lørdag 12. mars

09.00

Årsmøte

09.30

Faglige / fagpolitiske foredrag og diskusjoner i grupper

10.30

Utsjekk av rom

11.00

Den bedrøvelige utviklingen i elevtilgang til fysikkfaget

Aktuell foredragsholder

12.00

Debatt

13.00

Vi avslutter med lunsj

Egenandelen for middag og overnatting på hotellet er kr 500. Ønsker du ikke overnatting, men kun å delta på middagen er egenandelen kr 200. Du krysser av for dette ved påmelding. Deltakelse kun på selve årsmøtet er gratis.

Reisekostnader
Tekna dekker kostnadene med reise til og fra Kongsberg med billigst og mest mulig miljøvennlig rutegående transport (tog/buss/fly), men maksimalt kr 2.000.

Du bestiller selv dine egne billetter.
- Merk: Billetter kan kun bestilles etter at du har fått bekreftet deltagelsen.
- Du må selv sende inn refusjon elektronisk med maksbeløp på 2000 kr her

Oppmøte på Kongsberg jernbanestasjon ca kl. 12:25, tilpasset tog (Vy) fra Oslo S kl. 11:09.

Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna. Tekna dekker ikke ekstra overnattinger.