Årsmøte i Kristiansund avdeling 2022 avholdes 14. februar, med påfølgende middag.

Meld meg på

Beskrivelse

Årsmøtet 2022 gjennomføres som et hybridmøte med mulighet for både fysisk og digital deltakelse. Velg hvilken måte du ønsker å delta på i påmeldingen. Dette kan endres etter påmelding, men vi trenger antall deltakere på middag innen 7. februar.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes styret innen 17. januar.

Sakspapirer vil publiseres senest to uker før møtet.

Alle medlemmer i Tekna Kristiansund avdeling har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Mer informasjon kommer.

Det tas forbehold om eventuelle endringer i restriksjoner i forbindelse med pandemien.