16. feb. 2023
kl. 19.00–20.00
Stord Hotell, STORD

Tekna Sunnhordland avdeling kaller inn til årsmøte, torsdag 16.februar 2023 kl 19.00. Etter årsmøtet inviteres du til middag i Brasseriet.

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av ordstyrer

 3. Valg av referent og to til å undertegne protokollen

 4. Årsberetning 2022

 5. Årsregnskap 2022

 6. Revisors rapport

 7. Prioriterte oppgaver 2023

 8. Fastsettelse av avdelingskontingenten for 2024

 9. Budsjett 2023

 10. Vedtektsendring

 11. Innkomne saker

 12. Valg

  • Styret
  • Revisor og valgkomité
  • Representant og vararepresentanter til R-møte 2023.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Sakene kan sendes inn til johannes.syltevik@vassnes.com

Alle årsmøtepapir blir lagt ut her 14 dager før årsmøtet.

Finn frem:

Møterom "Oseberg"