11. mars
kl. 18.00–19.30

Tekna Stavanger avdeling innkaller til ordinært årsmøte 2022.

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av protokollstyrer og to protokollunderskrivere
 4. Årsberetning 2021
 5. Regnskap 2021 og revisjonsberetning
 6. Avdelingens handlingsplan 2022
 7. Kontingentforslag for 2023 - uendret, kr. 250
 8. Budsjettforslag for 2022
 9. Vedtektsendringer
 10. Orientering om Avdelingsfagrådet
 11. Valg

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

Sakspapirer blir lagt ut på Tekna Stavanger avdelings hjemmeside 14 dager før årsmøtet.

Etter årsmøtet offentliggjøres vinneren av Stavanger avdelings Teknologipris 2021.

Mer informasjon om gjennomføring av årsmøtet kommer senere.

Finn frem:

Kommer senere