2. mars
kl. 18:00–20:30

Tekna Stavanger avdeling innkaller til ordinært årsmøte 2018.

Meld meg på

Beskrivelse

Årsmøtet holdes på loftet i Rosenkildehuset, Næringsforeningen i Stavanger-regionens lokaler, vis-a-vis fisketorget.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av protokollstyrer og to protokollunderskrivere
  4. Årsberetning 2017
  5. Regnskap 2017 og revisjonsberetning
  6. Prioriterte oppgaver 2018
  7. Kontingentforslag for 2019, kr. 220,-, uendret
  8. Budsjettforslag for 2018
  9. Valg

Saker til årsmøte må være styret i hende senest fire uker før årsmøtedatoen (2. februar).

Lenken til årsmøtepapirene vil bli lagt ut her på denne siden senest 16. februar.

Etter møtets slutt blir avdelingens teknologipris delt ut og prisvinneren presenterer seg.

Etterpå går vi bort til Ostehuset Sentrum. Her får vi servert god tapasmat.

Av praktiske grunner er påmeldingsfristen 23. februar.

Finn frem:

Rosenkildetorget 1, Stavanger