17. feb.
kl. 18.00–20.00

Tekna Stavanger avdeling innkaller til ordinært årsmøte 2023.

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av protokollstyrer og to protokollunderskrivere
 4. Årsberetning 2022
 5. Regnskap 2022
 6. Kontrollkomiteens beretning
 7. Avdelingens prioriterte oppgaver 2023
 8. Kontingentforslag for 2024 - uendret, kr. 250
 9. Budsjettforslag for 2023
 10. Orientering om Avdelingsfagrådet
 11. Valg

Det er mulig å delta digitalt.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

Sakspapirene til årsmøtet finner du her.

Etter selve årsmøtet deler avdelingens Teknologipriskomité ut Stavanger avdelings Teknologipris 2022.

Til sist, fra ca. kl. 20.00 inviterer vi de som ønsker til en hyggelig middag og sosialt samvær. Vennligst kryss av hvis du ønsker å delta.

NB! Meld deg av så tidlig som mulig hvis du ikke kan komme. Matsvinn er ikke bærekraftig og bestilling av for mye mat koster avdelingen penger!

Finn frem:

Yggdrasil