24. mars
kl. 18.30–22.00
Norsk Skogmuseum, ELVERUM

Det innkalles herved til årsmøte i Tekna Hedmark avdeling, fredag 24. mars kl. 18.30 på Norsk Skogmuseum på Elverum. Etter årsmøtet blir det servert treretters middag.

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling og dagsorden

  2. Velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

  3. Registrere stemmeberettigede medlemmer

  4. Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

  5. Behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver

  6. Fastsette avdelingens kontingent

  7. Behandle styrets forslag til budsjett

  8. Behandle eventuelle foreningspolitiske saker

  9. Behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt

  10. Valg styre, revisor og valgkomite

Har du saker du ønsker behandlet på årsmøtet må disse sendes inn til styret senest 4 uker før årsmøtet.

Middag

Etter årsmøtet blir det servert nydelig tre-rettters middag. Middagen er gratis for medlemmer, ledsagere må betale egenandel kr. 300,-.

Under årsmøtet får ledsagerne omvisning på museet.

Transport

Det settes opp buss fra Hamar stasjon Avreise fra Hamar stasjon kl. 17.45

Årsmøtet starter cirka 18:30.