17. apr.
kl. 10.00–11.00
Streaming, Nettbasert

Hva har Tekna Havbruk og fiskehelse gjort i året som gikk? Bli med på årsmøtet i etterkant av arrangementet om Torskeoppdrett.

Meld meg på

Beskrivelse

Delta på digitalt årsmøte med Tekna Havbruk og fiskehelse, hvor vi oppsummerer det som har skjedd det siste året. Vi gjennomgår innkomne saker og velger nytt styre.

En av sakene vil være nye vedtekter. Fagnettverkenes vedtekter har vært diskutert og behandlet i fagutvalget i flere runder. Ønsket har vært å gjøre vedtektene mer moderne, like og i tråd med dagens drift. Samtidig som de gir fagnettverkene og fagutvalget et handlingsrom for videre utvikling av fagsiden. De nye mønstervedtektene ble godkjent på faglig årsmøte i februar. Det vil ikke innebære store endringer i Tekna Havbruk og fiskehelses vedtekter. Forslag til nye vedtekter blir sendt ut med årsmøtepapirene, ca. 2 uker før årsmøte.

Hvis dere har saker som dere ønsker skal bli løftet på årsmøtet eller kunne tenke dere å sitte i styret i Tekna Havbruk og fiskehelse ta kontakt med tone.juel@tekna.no.

Årsmøtet er kun for medlemmer i Tekna Havbruk og fiskehelse.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Bærekraftige verdistrømmer

15.–16. nov.