9. mars
kl. 19.00–20.00
Håndverkeren Haugesund, HAUGESUND

Tekna Haugaland avdeling innkaller til ordinært årsmøte 2023 på Håndverkeren i Haugesund. Avdelingsstyret har valgt å gjennomføre årsmøtet v/oppmøte. Har du behov for digital deltakelse, vennligst skriv dette i tilleggsinformasjonen, så tilrettelegger vi for det.

Meld meg på

Beskrivelse

Velkommen til årsmøtet i Haugaland avdeling 2023!

Styret håper på god oppslutning!

Program

Kl. 19.00 Årsmøte

Saksliste for årsmøtet

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av ordstyrer

  2. Valg av protokollfører

  3. Årsberetning 2022

  4. Årsregnskap 2022

  5. Prioriterte oppgaver 2023

  6. Budsjett 2023

  7. Kontingent 2024, kr. 250 (uendret)

  8. Valg

  9. Innkomne saker. Fristen til å sende inn saker er 9. februar.

Praktisk informasjon

Saksdokumentene legges på denne siden senest 23. februar.

Etter møteslutt inviterer avdelingsstyret oppmøtte deltakere til middag. Kryss av i påmeldingsskjemaet hvis du ønsker å delta på middagen, og skriv evt. allergier/spesielle behov i feltet "Tilleggsopplysninger".

Finn frem:

Adresse: Sørhauggata 162, 5525 Haugesund