22. feb. 2022
kl. 19:00–21:00

Det innkalles herved til årsmøte i Tekna Bergen avdeling, tirsdag 22. februar 2022 kl. 19:00 i 2.etg hos Hotel Norge by Scandic, Nedre Ole Bullsplass 4, Bergen.

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av ordstyrer

 3. Valg av referent og to til å undertegne protokollen

 4. Årsberetning 2021

 5. Årsregnskap 2021

 6. Revisors og kontrollkomitéens rapport

 7. Handlingsplan 2022

 8. Fastsettelse av avdelingskontingent for 2023

 9. Budsjett 2022

 10. Vedtektsendring

 11. Innkomne saker

 12. Valg

  • Styret
  • Revisor, kontrollkomité og valgkomité

Saker til årsmøte må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Sakene kan sendes inn til ellen.hauge@tekna.no

Årsmøtepapirene blir lagt ut her 14 dager før årsmøtet.

Finn frem:

Møterom i 2.etg. hos Hotel Norge by Scandic