28. jan. 2022
kl. 18:00–23:00

Årsmøtet i Tekna avdeling Ålesund, og påfølgende middag vil holdes fredag 28. januar på Fjellstua.

Meld meg på

Beskrivelse

Agenda:

• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen
• Styrets årsberetning
• Revidert årsregnskap
• Budsjett 2022
• Fastsetting av kontingent
• Valg styre, revisor og valgkomite

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er 31. desember 2021. Sakspapirer legges ut her i hht fristene.

Kontaktinformasjon til styret finner du her

Etter årsmøtet inviterer vi til et aktuelt foredrag (mer informasjon kommer), og så spiser vi middag og hygger oss.

Praktisk informasjon

  • Det er mulig å ta med seg ledsager til middagen, velg riktig alternativ når du melder på.
  • Gi beskjed ved påmelding om du har matpreferanser eller allergier.

Vel møtt!

Finn frem:

Fjellstua, Fjelltunvegen 250, Ålesund